A

Työllistämisehdoilla työttömille ja nuorille työtä

Mikä ihmeen työllistämisehto?

Työllistämisehtoja voidaan muotoilla tarjouspyntöihin monella eri tavalla. Työllistämisehto voi olla osa laadullista pisteytystä tai ehdoton vaatimus.

Työllistämisehtoja asettamalla voidaan tuottaa työpaikkoja, työkokeilupaikkoja, opiskelijoille harjoittelupaikkoja tai vaikkapa oppisopimus- ja kesätyöpaikkoja. 

Työllistämisehto sopii parhaiten isoihin tai pitkäkestoisiin hankintoihin. Esimerkiksi hankintoihin, joissa on paljon työvoiman rekrytointitarvetta kuten rakennusurakat, hoiva-palvelut, kiinteistöpalvelut, puhtaanapidon palvelut ja catering palvelut.

Soveltuuko meidän hankintaan työllistämisehto? Mikäli asia on sinulle vieras, ei kannata miettiä yksin.

Asiantuntevaa materiaalia löytyy aiheesta muunmuassa Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilta Hankinnoista duunia -hankkeen kokemuksista.

Työllistämisehtojen asettamisessa hankintoihin kannattaa konsultoida vaikkapa oman organisaatiosi hankintapalveluja tai hankintalakimiestä.

Työllistämisehtojen asettamisella julkisiin hankintoihin tuotetaan työpaikkoja tai muita työllistämistä edistäviä toimenpiteitä, kuten työharjoittelua heikommassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. Työllistämisehtoja käyttämällä on monissa kunnissa tuotettu työtä esimerkiksi nuorille, pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille ja osatyökykyisille.

Suomessa on jo useita kuntia, jotka ovat asettaneet työllistämisehtoja hankintoihinsa. Järvenpään kaupunki pilotoi työllistämisehtojen asettamista kaupungin hankintoihin vuosina 2018-2019. Pilotoinnissa hyödynnetään muiden kuntien sekä THL:n koordinoiman Hankinnoista duunia -hankkeen kokemuksia.

Pilotoinnin aikana työllistämisehtojen käyttöä tehdään tunnetuksi kaupungin hankintayksiköille liikelaitokset mukaan lukien ja kartoitetaan hankintoja, joihin ehdon voisi asettaa. Kunnossapidon ulkoistaminen 2019 on kolmas Järvenpään kaupungin hankinta, jossa työllistämisehtoa on käytetty. Kokemukset ovat olleet positiivisia.

"Työllistämisehdon soveltaminen julkisissa hankinnoissa on markkinapohjainen ohjauskeino, jota kunnat ja valtio voivat hyödyntää yhteisten yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi (Eurooppa 2020 -strategia). (THL.fi/hankinnoista duunia -hankkeen taustaa).

Esimerkkejä työllistämisehdoista kaupungin hankinnoissa

1. JUST:n terveyskeskuksen muuttourakan voittanut yritys sitoutui vuonna 2016 työllistämään 6 kuukauden työsuhteeseen järvenpääläisen työttömän työnhakijan. (työllistämisehtoa käytettiin ensimmäisen kerran Järvenpäässä eikä tapaus kuulunut varsinaiseen pilotointiin)

2. Osaamis- ja työllisyyspalveluiden kesätyöllistämistä edistävän ostopalvelun oheen muotoiltiin 2017 työllistämisehto. Ostopalvelua tuottava yritys on sitoutunut vuosittain työllistämään järvenpääläisen työttömän työnhakijan 6 kuukauden työsuhteeseen.

3. Kunnossapidon ulkoistamisen ja siihen liittyvän Järvenpään alue-urakan 2/2019 voittanut yritys on sitoutunut tarjouksessaan työllistämään vuosittain 15 järvenpääläistä 15-18 -vuotiasta nuorta kuukauden työsuhteisiin sekä yhden ensisijaisesti järvenpääläisen yli 12 kuukautta työttömänä olleen henkilön vähintään 8 kuukauden työsuhteeseen sopimuksen ajan.

Järvenpään työllistämisehto esimerkki syyskuu/2019 Kuntalehdessä 

Kun mietit onko yksikkösi hankintaan mahdollista muotoilla työllistämisehto, ota yhteyttä:

Työllistämisehdot hankinnoissa -pilotointi

Osaamis- ja työllisyyspalvelut

erityisasiantuntija Marjo Kanninen

puh. 040 315 24 96, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi