A

Työikäisten ja ikääntyneiden hyte -palvelut

Työikäisten ja ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) tehtävänä on kuntalaisten osallisuuden-, aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. Luomme mahdollisuuksia edistää hyvinvointia ja terveyttä järjestämällä yhteisöllistä hyte-toimintaa, kuulemalla asukkaita toiminnan kehittämiseksi sekä toimimalla yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Tavoitteena on aktiivisen arjen mahdollistaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, elinikäisen oppimisen ja kehittymisen vahvistaminen erilaisten ryhmä-, tapahtuma- ja asiantuntijaluentotoiminnan kautta.

Kumppanuutta rakennetaan eri toimijoiden keskinäistä luottamusta rakentamalla, tavoitteena yhteisen hyvän ja järvenpääläisten laadukkaan elämän hyväksi.

Teemme  yhteistyötä kaupungin muiden palveluiden kanssa kuten kulttuuri- ja tapahtuma-, vapaa-aika ja harrastus- sekä työllisyys ja kotoutumispalveluiden kanssa.

Yhteystiedot:

Myllytien toimintakeskus
Käyntiosoite: Myllytie 11, 04410 Järvenpää

Yhteydenotot puhelimitse 040 315 2125
Sähköposti toimintakeskus@jarvenpaa.fi

Erityissuunnittelija
Anne Honkanen
anne.honkanen(at)jarvenpaa.fi
puh. 040 315 3499

Koordinoiva ohjaaja
Nina Sandqvist

Asiakasneuvoja
Jonna Karppinen