A

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Varhaiskasvatus tukee lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä suhtautumista matematiikkaan. Matematiikkaan ja sen osa-alueisiin tutustutaan havainnollisen ja leikinomaisen toiminnan myötä.

Varhaiskasvatukseen sisältyy myös ympäristökasvatusta ja teknologiakasvatusta. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Luonnossa ja rakennetussa ympäristössä retkeily sekä ympäristön tutkiminen ovat tärkeä osa varhaiskasvatusta.

Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kannustaa lapsia tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan. Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä, etsimään niitä yhdessä ja tekemään päätelmiä. Kaikessa toiminnassa on tärkeätä lasten omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset, jotka tukevat ajattelua ja oppimista