A

Tupalantie 8, tontti 1-135-15

Suunnittelualue sijaitsee Järvenpään ydinkeskustassa.
Näkymä Tupalantieltä (Arkk.tsto Sajaniemi 2017).

Nykyisen, vuonna 1963 valmistuneen asuinkerrostalon paikalle suunnitellaan korkeampaa asuinkerrostaloa kiinteistönomistajan aloitteesta. Alustavissa tontinkäyttösuunnitelmissa tontille on suunniteltu kahdeksankerroksinen rakennus. Pysäköintipaikat on suunniteltu tontille.

Yhteyshenkilöt:
Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

JARDno-2017-1152

Kaavatunnus 010102

0_LAINVOIMAINEN

Asemkaavan voimaantulosta on kuulutettu 22.8.2018.

kuulutus

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 21.5.2018 § 49.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus ja rakentamistapaohje

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 5.2.-6.3.2018. Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen nähtäville 25.1.2018 § 10.

Kuulutus

Asemakaavan muutosehdotus

Rakentamistapaohje

Asemakaavan selostus

 

0_ALOITUSVAIHE0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutos on tullut vireille 22.11.2017 ja asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRL 62 § ja MRA 30 §) 22.11. - 5.12.2017.

Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa Seutulantalolla, Seutulantie 12 torstaina 23.11.2017 klo 17-19. Tervetuloa!

Kuulutus

Voimassa oleva asemakaava

Asemakaavan muutosluonnos

Viitesuunnitelma (Arkkitehtitoimisto Sajaniemi Oy 2017)

Korttelileikkaukset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma