A

Palkkatukityö ja oppisopimus

Palkkatukityöllistämisen tarkoitus on edistää ja tukea kuntalaisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Palkkatuetussa työsuhteessa voi olla esimerkiksi kunnan yksiköissä, yrityksissä ja yhdistyksissä. Palkkatukityösuhteessa ollessaan työllistetty voi hakea muuta työtä tai opiskelupaikkaa.

Saadaksesi Työ- ja elinkeinotoimiston palkkatueka sinun tulee olla työtön työnhakija. Hyödynnä palkkatukimahdollisuuttasi työnhaussa. Työ- ja elinkeinotoimistosta voit kysyä onko sinulla mahdollisuus palkkatukeen. Palkkatukea maksetaan nykyisen lain puitteissa työnantajalle noin 30-50% kokonaispalkkauskustannuksista. Mainitse jo työhakemuksessasi tai soittaessasi työnantajille, että palkatessaan sinut työnantajalla on mahdollisuus hakea palkkatukea. Jos olet järvenpääläinen työtön työnhakija, työllisyysyksikkö voi myöntää sinut palkkaavalle työnantajalle työllistämisen lisätukea Järppiä Te-toimiston palkkatuen lisäksi. Lue kohdasta Järppi –työllistämisen lisätuki lisää.

Avoimena olevat palkkatuki- ja oppisopimustyöpaikat löytyvät Järvenpään kaupungin Avoimet työpaikat kohdasta, Duuniportaali.fi sivustolta sekä facebook sivuiltamme työllisyysyksikkö/cooperin kulma. Käy siis tykkäämässä meitä!

Yhteystiedot, työllisyyskoordinaattori Marjo Kanninen puh. 040 315 2496 sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi