A

Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmukaista tukea tarpeen ilmettyä. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla voidaan ehkäistä lapsen ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista.

Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö lapsen, huoltajan, lastentarhanopettajan, erityislastentarhanopettajan sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa on tärkeää. Tuen tarpeen havainnointi ja tuen antaminen kuuluvat koko henkilöstölle heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan.

Lastentarhanopettaja vastaa tarvittavan tuen käynnistämisestä ja toteutuksesta yhteistyössä huoltajien ja muiden kasvattajien sekä varhaiskasvatuksen esimiehen kanssa. Huoltajien kanssa keskustellen suunnitellaan tarvittava tuki ja siihen liittyvät järjestelyt. Myös lapsen kanssa keskustellaan hänen oppimisestaan ja kokemuksistaan varhaiskasvatuksessa lapsen ikätaso ja valmiudet huomioiden. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet.

Järvenpään varhaiskasvatuksessa käytetään kolmiportaista tukea. Kolmiportaisen tuen avulla pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle parhaat mahdollisuudet kehittyä ja oppia.

kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa

Alueellista työtä tekevät varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja heidän työalueensa:

Anne Leppänen, p. 040 315 2780   

 • Työalue: Kyrölän päiväkoti ja Kyrolän koulun esiopetus, päiväkoti Pesäpuu, päiväkoti Polle

Miia Kolehmainen, p. 040 315 3896

 • Työalue: päiväkoti Lampaanpolska ja Oinaskadun koulun esiopetus, päiväkoti Pikkuvanha, perhepäivähoito

Marjut Parkkima, p. 040 315 3035 

 • Työalue: Keskustan päiväkoti, Kinnarin päiväkoti ja Kinnarin koulun esiopetus, varhaiskasvatuskerhot, yksityisten päiväkotien puhelinkonsultaatio

Susanna Laitala, p. 040 315 3103

 • Työalue: Loutin päiväkoti ja Harjulan koulun esiopetus, Päiväkoti Satusauna ja Vihtakadun koulun esiopetus, perhepäivähoito

Kristina Kokkinen, p. 040 315 3693

 • Työalue: vuoropäiväkoti Pehtoori ja Anttilan koulun esiopetus, Nummenkylän päiväkoti, pidennetyn oppivelvollisuuden erityisopetus

Tiina Linne, p. 040 315 2463

 • Työalue: päiväkoti Pajalanpiha, päiväkoti Puistola, päiväkoti Tahvontupa, Kartanon koulun esiopetus 

Taina Mättö, p. 040 315 2713

 • Työalue: Saunakallion koulun esiopetus, Jampan päiväkoti, Haltianpolun päiväkoti

Johanna Holmas-Lempinen, p. 040 315 2362

 • Työalue: Närekadun päiväkoti, päiväkoti Iso-Antti, Isokydön päiväkoti, pidennetyn oppivelvollisuuden erityisopetus 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi 

Alueellisen erityisopettajan palvelut hankitaan ostopalveluna ruotsinkieliseen päiväkoti Folkhälsans daghem i Träskända. Päiväkodin johtaja toimii yhteyshenkilönä. 

 

Varhaiserityiskasvatus päiväkodin integroidussa erityisryhmässä

Päiväkodin integroidussa erityisryhmässä on 12 3–6-vuotiasta lasta, joista 3–5 lapsella on tehostetun tai erityisen tuen tarve. Lapsiryhmässä työskentelevä varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa varhaiserityiskasvatuksen toteutumisesta integroidussa erityisryhmässä.

Integroitu erityisryhmä toimii päiväkodin muiden lapsiryhmien tavoin Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ottaen huomioon lapsen yksilölliset tuen tarpeet.

Integroitujen erityisryhmien sijainti:

 • Keskustan päiväkoti, Kansakoulunkatu 28
 • Jampan päiväkoti, Rekikatu 8
 • Isokydön päiväkoti, Satakunnankatu 6
 • Loutin päiväkoti, Mannilantie 50
 • päiväkoti Polle , Verstaspihankatu 7-9