A

Tontinomistajalle kuuluvia tehtäviä

Tontinomistajan tehtäviäTontinomistajan tehtäviin kuuluvien töiden vaikutus kadun käyttäjien turvalliseen kulkemiseen ovat merkittävät.

 • yleinen viihtyvyys ja siisteys lisääntyvät
 • ympäristö on terveellinen
 • jään, lumen sekä puista pudonneiden lehtien aiheuttamat tapaturmat kaatumisineen ja liukastumisineen vähenevät
 • lumikasojen ja kasvillisuuden aiheuttamat näkemäesteet poistuvat
 • vapaa kulkutila säilyy koko jalkakäytävän leveydeltä

Jalkakäytävän hoitoon kuuluvia asioita

 • haittaavan lumen ja jään poisto
 • liukkauden torjunta hiekoittamalla
 • hiekoitushiekan, lehtien ja roskien poisto
 • lumivallien poistaminen jalkakäytävältä tai sen reunasta 

Tontille johtavan kulkutien ja tonttiliittymän hoito ja rakentaminen

 • auraus
 • aurauksen johdosta kertyneen lumivallin poistaminen
 • avo-ojarummun toimivana pitäminen (jään, lumen ja roskien poistaminen)
 • puhtaanapito poistamalla roskat ja pudonneet lehdet

Lumi on varastoitava omalla tontilla tai sen voi kuljettaa kaupungin lumenkaatopaikalle, joka on Järvenpäässä Pohjoisväylän varrella. Lumen vastaanotto on maksullista.

Puhtaanapito

 • roskien ja pudonneiden lehtien poistaminen tontin rajasta kadun keskilinjaan asti (enintään 15 metriä)
 • tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan puhtaanapito sekä kasvillisuuden siistinä pitäminen (enintään kolmen metrin päähän tontin rajasta)
  • mm. pujojen ja rikkaruohojen poistaminen ja nurmikon niittäminen 

Esite kadun hoitovastuista (pdf)

Tontinomistajan velvollisuudet (pdf)

Tontinomistajan ja kaupungin vastuujako (pdf)

Muuta huomioitavaa

Tontinomistajan on hyvä huomioida jo tontin kasvillisuutta suunnitellessaan istutusten lopullinen koko ja muoto. Näin vältytään liikenneturvallisuutta haittaavilta näkemäesteiltä (täysikasvuisen puun oksat ja juuret eivät saa ulottua tontin ulkopuolelle).

Järvenpään kaupungin rakennusjärjestys edellyttää, että katua tai muuta yleistä aluetta vastassa oleva aita on tehtävä kokonaan tontin puolelle. Aita on tehtävä niin, ettei siitä aiheudu haittaa liikenteelle. Liittymässä katuun tai tiehen sekä rakennuspaikan sisäisissä järjestelyissä on otettava huomioon liikenneturvallisuus.

Kaupungilla on vastuu siitä, että jalkakäytävät ja pyörätiet ovat liikenneturvallisessa kunnossa. Monella kiinteistönomistajalla on kuitenkin pensasaitoja, pensaita tai muita kasveja, jotka kasvavat pitkälle tontin rajan ulkopuolelle estäen kevyen liikenteen väylän käytön sen koko leveydeltä. Tällaisissa tapauksissa kaupunki ottaa yhteyttä tontinomistajaan ja kehottaa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Liikenneturvallisuustyöryhmä on tehnyt 16.4.2009 raportin tontin kasvillisuudesta ja sen vaikutuksista liikenneturvallisuuteen. Raportissa on kuvattu esimerkein, kuinka kiinteistöjen on otettava huomioon tontin kasvillisuuden hoidossa myös liikenneturvallisuus. Katso myös: Puiden kaataminen -sivu

Voit tutustua kunnossapitovastuisiin tarkemmin:

Yhteystiedot

Sähköinen palaute: Kaupungin asiakaspalautekanava

Seutulantalon palvelupiste, puhelinnumero on 09 2719 2880