A

Esiopetuksen järjestäminen kaudella 2019-2020

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Jokaisen vuonna 2013 syntyneen lapsen huoltajalle on lähetetty tammikuussa 2019 kirje, jossa on tietoa esiopetuksesta ja ohjeistus maksuttomaan esiopetukseen (4h/pv) ilmoittautumisesta.

Perusopetuslain mukaan lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus alkaa 12.8.2019 ja päättyy 29.5.2020.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Lapsella, joka aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, on oikeus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna.

Esiopetuksen tiedotusilta huoltajille pidettiin keskiviikkona 30.1.2019. Tilaisuuden materiaalin voit lukea tästä.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti Järvenpään kaupungin eAsioinnissa 10.2.2019 mennessä.

Mikäli lapsella on esiopetuksen lisäksi tarve varhaiskasvatukseen, jätetään erillinen varhaiskasvatushakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatushakemusta ei tarvitse tehdä, jos lapsi on jo ennen esiopetusta varhaiskasvatuksessa Järvenpäässä. Yksityisestä päiväkodista kunnalliselle puolelle siirtyvälle lapselle tulee tehdä myös varhaiskasvatushakemus.

Lisätietoa esiopetuksesta ja siihen ilmoittautumisesta saa päiväkodeista ja palveluohjauksesta, p. 040 315 2567 tai paivahoitohaku(at)jarvenpaa.fi.

 

Esiopetuksen toiminta-ajat toimikaudella 2019-2020

Syyskausi 12.8.2019-20.12.2019

  • Esiopetus alkaa maanantaina 12.8.2019
  • Syysloma 14.10-20.10.2019
  • Joululoma 21.12.2019-6.1.2020

Kevätkausi 7.1.2020-29.5.2020

  • Talviloma 17.2-23.2.2020
  • Esiopetus päättyy perjantaina 29.5.2020
  • ei esiopetusta perjantaina 22.5.2020

 

Esiopetusta järjestetään Järvenpäässä osassa kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja. Osa esiopetuksen ryhmistä toimii koulujen tiloissa. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä klo 8.30–12.30 ja siihen sisältyy päivittäinen ateria. Esiopetusryhmät vahvistetaan lopullisesti keväällä, kun on tiedossa esiopetukseen ilmoittautuneiden lasten kokonaismäärät päiväkodeissa ja kouluissa.