A

Järvenpään Veden toiminta-alueet

Järvenpään Vesi on päivittänyt vuonna 2014 vahvistettuja vesijohto-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkoston toiminta-alueita. Päivitetyt vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueet sekä huleveden viemäröintialue-kartta on hyväksytty johtokunnassa 13.3.2018.

 

Päivitetyt toiminta-alueet:


Huleveden viemäröintialue-kartta: