A

Tietoa kielten opiskelijalle

KIELET LUKUVUONNA 2020-2021

Koronapandemian vuoksi kielten kurssien maksimiosallistujamäärä on laskettu kuuteentoista. Oppitunneilla huolehditaan turvavälin (1-2m) toteutumisesta, mikä aiheuttaa muutoksia esimerkiksi pari- ja pienryhmätyöskentelyyn. Suurin osa kielten kursseista voidaan siirtää etäopetukseen tarvittaessa. Jos jokin asia askarruttaa, ota yhteyttä kielten suunnittelijaopettajaan, p. 040 315 2766, jonna.kasma@jarvenpaa.fi.

Kurssit ovat kussakin kielessä tasojärjestyksessä helpoimmasta vaikeimpaan. Taitotasomerkinnät ovat viitteellisiä ja perustuvat eurooppalaiseen viitekehykseen.  Parhaan oppimistuloksen saavuttamiseksi  opiskeltavaa kieltä kannattaa harjoitella myös kotona.  Mikäli kurssilla käytetään oppikirjaa, opiskelija huolehtii itse sen hankkimisesta. Lista kursseilla käytettävistä oppikirjoista on toimitettu paikalliseen kirjakauppaan. Kirjaa ei tarvita ensimmäisellä opintokerralla, ellei kurssikuvauksessa toisin mainita.  Kurssien sisällöt ja opetusmateriaalit on suunniteltu aikuisten tarpeita vastaaviksi. Alle 16-vuotiaiden on syytä tarkistaa kurssin sopivuus ennen ilmoittautumista.

LÄKSYBLOGIT

www.jonnankielet.blogspot.com

www.jannentunnit.blogspot.fi

KIELEN TAITOTASOT

PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ

A1 Ymmärtää kaikkein yleisimpiä sanontoja kun puhutaan hitaasti ja selvästi sekä ymmärtää   hyvin yksinkertaisia lauseita esimerkiksi ilmoituksissa ja luetteloissa.   Pystyy esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan hyvin tuttuja   aiheita käsitteleviin kysymyksiin keskustelussa. Osaa täyttää omat   henkilötietonsa yksinkertaiseen lomakkeeseen.

A2 Ymmärtää tavallista omaa elämään liittyvää sanastoa sekä lyhyiden ja selkeiden kuulutusten ydinsisällön. Pystyy löytämään tiettyä tietoa yksinkertaisista  teksteistä, esimerkiksi esitteistä, ja aikatauluista. Selviytyy   tavanomaisista ja lyhyistä keskusteluista käyttäen yksinkertaisia lauseita.  Pystyy kirjoittamaan arkisiin tarpeisiin liittyviä lyhyitä, yksinkertaisia  viestejä.

ITSENÄINEN KIELENKÄYTTÄJÄ

B1 Ymmärtää  pääkohdat selkeästä yleiskielisestä puheesta, jossa käsitellään esimerkiksi   työssä tai vapaa-aikana säännöllisesti esiintyviä tuttuja aiheita sekä   ymmärtää pääkohdat henkilökohtaisesti kiinnostavasta tai ajankohtaisesta   TV-ohjelmasta, kun puhe on selvää. Selviytyy useimmista matkailutilanteista   kohdekielellä ja osaa lyhyesti perustella mielipiteensä tai selittämään   suunnitelmansa. Pystyy kirjoittamaan yksinkertaisia yhtenäisiä tekstejä   tutuista aiheista.

B2 Ymmärtää pitkähköä puhetta ja pystyy seuraamaan luentoja ja monipolvista keskustelua,   jos aihe on tuttu. Ymmärtää useimmat TV-uutiset. Pystyy lukemaan   ajankohtaisia ongelmia käsitteleviä raportteja ja ymmärtää oman aikansa kaunokirjallisuutta. Pystyy viestimään sujuvasti ja spontaanisti  syntyperäisten puhujien kanssa ja osallistumaan aktiivisesti keskusteluun   sekä puolustamaan kantaansa. Pystyy laatimaan selkeän raportin erilaisista aiheista ja esittämään oman perustellun kantansa.

TAITAVA KIELENKÄYTTÄJÄ

C1 Ymmärtää   pitkähköä puhetta vaikkei asioita ole ilmaistu täsmällisesti sekä ymmärtää   TV-ohjelmia ja elokuvia ilman erityisiä ponnistuksia. Ymmärtää pitkiä ja   monipolvisia asia- ja kirjallisuustekstejä sekä erityisalojen artikkeleita.   Pystyy ilmaisemaan ajatuksiansa sujuvasti ja spontaanisti. Osaa muotoilla   mielipiteensä täsmällisesti ja liittää ne taitavasti muiden puheenvuorojen   lomaan. Pystyy esittämään selkeitä ja yksityiskohtaisia kuvauksia eri aiheista ja päättämään esityksenä sopivaan sopivaan lopetukseen. Pystyy kirjoittamaan varsin laajasti monipolvisista aiheista selkeässä ja hyvin jäsennellyssä tekstissä ja lukijalle sopivassa tyylilajissa.

Lähde: Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys, 2003. WSOY.