A

Terveyden edistäminen Keski-Uudenmaan sotessa

Keski-Uudenmaan soten alueellisessa valmistelutyössä toimii monialainen Terveyden edistämisen työryhmä. Työryhmän tavoitteeena on omahoidon osuuden vahvistaminen tuottamalla alueellisesti yhtenäinen itsepalvelun sähköinen palvelukokonaisuus.
Palvukokonaisuudella mahdollistetaan tuki itsenäiseen terveyden edistämiseen muun muassa sähköisten valmennusohjelmien keinoin. Yhteistyö muiden toimijoiden kuten asiakkaan läheisten, yhdistysten ja vapaaehtoisten sekä muiden ammattilaisten kanssa lisääntyy. 

"Terveys on sopeutumiskykyä elämän laineilla ja kykyä pärjätä omillaan!" (Hietanen P)

Ammattilaisen tehtävänä sosiaali- ja terveyspalveluissa on auttaa asiakasta oivaltamaan omahoidon ja itsepalvelun mahdollisuudet terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija.

Auta ja tue asiakastasi lisäämään omaa hyvinvointiaan ja terveyttään!

Terveyden edistämisen omahoidon vahvistaminen
-Sähköinen opas ammattilaisille:

Dia1

Tutustu oman kuntasi Terveyden ja hyvinvoinnin sivuilta löytyviin Omahoidon menetelmiin.

Keski-Uudenmaan soten verkkosivut