A

Terapeuttiset keskusteluhoidot ja päihdearviot

Määräaikaiset terapeuttiset keskusteluhoidot on tarkoitettu asiakkaille jotka haluavat pohtia tai muuttaa omaa elämäntilannettaan. Tavoitteena on kehittää ongelmaratkaisutaitoja, purkaa kasvun esteitä ja antaa tukea kriisitilanteissa sekä kannustaa terveiden elämäntapojen vaatimaan muutokseen.

Terapeuttinen keskusteluhoito käynnistyy elämäntilannekartoituksella. Mielenterveys- ja päihdetyöpalvelujen moniammatillinen tiimi käyttää asiakastyössään kognitiivista, ratkaisu- ja voimavarakeskeistä sekä motivoivaa työotetta. Näin pyritään parantamaan asiakkaan ongelmanratkaisutaitoja ja siten lisäämään hänen selviytymiskeinojaan.

Ajolupa-arvio ja päihdearviot

Ajolupa-arviot on tarkoitettu asiakkaille joilta poliisi vaatii päihdelääkärin lausuntoa päihteidenkäytöstä ja päihderiippuvuudesta. Muita päihdearvioita pyytävät eri viranomaiset ja ne toteutetaan lähetteen perusteella Mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Seurantoihin sisältyy asiakkaan päihteiden käytön arviointi haastattelemalla, havainnoimalla, käyttämällä strukturoituja kyselylomakkeita sekä alkometrillä ja laboratorio- ja huumetesteillä.