A

Terapeuttiset keskusteluhoidot ja päihdearviot

Terapeuttiset keskusteluhoidot on tarkoitettu asiakkaille jotka haluavat pohtia tai muuttaa omaa elämäntilannettaan. Keskusteluapu elämäntilanteeseen sekä tarvittaessa päihteisiin tai muihin riippuvuuksiin liittyvä hoito ja neuvonta muodostavat hoidon lähtökohdan. Tavoitteena on kehittää ongelmaratkaisutaitoja, purkaa kasvun esteitä ja antaa tukea kriisitilanteissa sekä kannustaa terveiden elämäntapojen vaatimaan muutokseen.

Terapeuttinen keskusteluhoito käynnistyy elämäntilannekartoituksella. Mielenterveys- ja päihdetyöpalvelujen moniammatillinen tiimi käyttää asiakastyössään kognitiivista, ratkaisu- ja voimavarakeskeistä sekä motivoivaa työotetta. Näin pyritään parantamaan asiakkaan ongelmanratkaisutaitoja ja siten lisäämään hänen selviytymiskeinojaan. Yksilötapaamiset ovat kestoltaan n. 45 minuuttia. Tapaamistiheys ja hoitojakson pituus sovitaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti.

Ajolupa-arvio ja päihdearviot

Ajolupa-arviot on tarkoitettu asiakkaille joilta poliisi vaatii päihdelääkärin lausuntoa päihteidenkäytöstä ja päihderiippuvuudesta. Muita päihdearvioita pyytävät eri viranomaiset ja ne toteutetaan lähetteen perusteella Mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Seurantoihin sisältyy asiakkaan päihteiden käytön arviointi haastattelemalla, havainnoimalla, käyttämällä strukturoituja kyselylomakkeita sekä alkometrillä ja laboratorio- ja huumetesteillä.