A

Tekijänpuisto

Tekijänpuiston suunnittelualue opaskartalla

Suunnittelualue sijaitsee Järvenpään pohjoisosassa, Nummenkylän teollisuusalueella, linnuntietä noin 3 km päässä kaupungin keskustasta. Kaava-alue käsittää Tekijänkadun ja Tuottajankadun välisen puistoalueen rajautuen lännestä Ahertajankatuun ja pohjoisesta puistoa rajaaviin omakotitalotontteihin. Kaavasuunnittelun tavoitteena on tutkia mahdollisuudet lisätä pienteollisuustontteja Tekijänpuiston alueelle, lähelle logistisesti tärkeää Vähänummentietä. Tekijänpuiston kevyenliikenteen yhteystarve tutkitaan.

 

Yhteyshenkilö: kaavasuunnittelija Jaakko Heikkilä

Kaavatunnus: 110014 (JARDno-2017-567)

 0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan voimaantulosta on kuulutettu 10.1.2019.

Kuulutus

HYVÄKSYTTY

Asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.10.2018 § 85.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus 


0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 30.5.-28.6.2018 välisen ajan.

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset on toimitettava 28.6.2018 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus


 

 0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 7.2.-23.2.2018 välisen ajan.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet on toimitettava 23.2.2018 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Asemakaavamuutosluonnos

Tervetuloa keskustelemaan asemakaavan muutosluonnoksesta kaavoittajan kanssa
Seutulantalolle torstaina 15.2.2018 klo 17-18 (Seutulantie 12, 1. krs.).

 


 0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan kuulutetaan vireille 21.6.2017

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ajantasakaava ote