A

Palvelut

Niin uusilla kuin täydentyvilläkin asuinalueilla palveluiden mitoituksen tulee olla ennakoivaa ja suunnitelmallista. Mm. koulujen ja päiväkotien sijainnit ovat tärkeä osa kaupunkilaisten arkea.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen järjestäytyessä kaupunki ei enää suoraan vastaa niistä. Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST palvelee kuitenkin keskeisellä sijainnillaan tulevaisuuden järvenpääläisiä.

Kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja tukevat lisäksi monipuoliset liikuntapalvelut. Niitä tarkastellaan paitsi palvelunäkökulmasta, myös osana toimivaa viher- ja sinirakennetta.


Kaupungin tarjoamien palveluiden suunnittelua ja sijoittumista pohditaan kaupungin palvelualojen kanssa yhteistyössä.

Tämän rinnalla on tärkeä muistaa, että myös yksityinen ja järjestösektori tulevat tulevaisuudessa tarjoamaan useita palveluita. Myös näille toimijoille on luotava edellytyksiä maankäytön suunnittelulla.

 


 

Teemabanneri_vaalea