A

Maankäyttö

Yleiskaavan 2040 valmistelussa huomioidaan Järvenpään naapurikuntien ja seudun tulevaisuudennäkymät. Yhdyskuntarakenteen yhteensovittamista tehdään erityisesti kaupungin rajojen läheisyydessä.


Yleiskaavan valmistelussa huomioidaan naapurikuntien, Helsingin seudun MAL-suunnitelmat sekä Uudenmaan maakuntakaava.

Kartta naapurikuntien yleissuunnitelmien yhdistelmästä, jossa Järvenpään osalta esitetään Valitut kasvusunnat -rakennemalli. Esimerkiksi Ristikytö ja Purolan aseman seutu ovat alueita, joita tarkastellaan yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa.

Seudulliseen suunnitteluun voit tutustua lisää MAL 2019 -suunnittelun sivuilla sekä Uudenmaan liiton -sivuilla.

 

Myös teknisiä ja kaavataloudellisia tarkasteluja tehdään osana yleiskaavan valmistelua.

 


 

Teemabanneri_vaalea