A

Liikenne

Järvenpään kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiassa on päämääränä kestävän liikkumisen, eli kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen, osuuksien kasvattaminen. Liikkumista tarkastellaan yleiskaavaprosessissa ensisijaisesti maankäytön suunnittelun mahdollisuuksien näkökulmasta. Samanaikaisesti käydään tärkeää keskustelua myös liikennepolitiikan välineistä ja liikennejärjestelmästä toimivana kokonaisuutena.

Yleiskaavatyön yhteydessä tehtävien liikenneselvitysten ensimmäisessä osassa on syksyn 2016 aikana pohdittu juuri näitä asioita.


Tutustu koosteeseen Järvenpään liikenteen nykytilaan vaikuttavista tekijöistä.

Tutustu myös mielenkiintoiseen yhteenvetoon Järvenpään liikenneselvitykseen liittyvästä mielipidekyselystä.

Kuten analyysistä ja mielipidekyselystäkin käy ilmi, sijoittuu Järvenpää liikenteelliseltä sijainniltaan erinomaisesti sekä pää- että oikoradan varrelle ja Helsinki-Lahti -moottoritien läheisyyteen. Järvenpään sisäinen liikenneverkko on kohtuullisen kattava, mutta uusi maankäyttö aiheuttaa väistämättä painetta olemassa olevalle verkolle. On mahdollista, että maankäytön muutokset edellyttävät myös uusien yhteyksien rakentamista tai muita liikenneverkollisia ratkaisuja. Näitä ratkaisuja pohditaan liikenneselvityksten seuraavissa vaiheissa vuonna 2017.

 

Lisätietoja Järvenpään kaupungin liikenteestä


 

 

Teemabanneri_vaalea