A

Asuminen

Uusien asuntojen tarpeeseen vaikuttaa eniten väestönkasvu. Tällä hetkellä Järvenpäässä on asukkaita noin 41 500 ja on todennäköistä, että 50 000 asukkaan raja tulee menemään rikki ennen yleiskaavan tavoitevuotta 2040. Uusia asuntoja tarvitaan siis enemmän kuin mihin voimassa olevassa yleiskaavassa 2020 on varauduttu.

Yleiskaavan yhteydessä tarkastellaan, minkälaisia asuinalueita ja minkälaisella rakentamistehokkuudella tulevaisuuden Järvenpäässä tarvitaan. Asuntojen tarpeeseen vaikuttaa väestönkasvun lisäksi laadulliset tekijät, kuten asumispreferenssit ja perhekoko.

Tulevaisuudessa perhekoot pienenevät ja lisäksi entistä useammat asuvat yksin. Osin yksinasuminen johtuu yli 74-vuotiaiden ikäryhmän nopeasta kasvusta. Väestön ikääntymisen tuomat haasteet tulee huomioida maankäytön suunnittelussa.


Tutustu asumisen teemaan liittyviin selvityksiin muualla netissä:

Helsingin seudun asumisstrategia 2025 (ASTRA)

Kuuma kuntien yhteinen vuosina 2011-2012 tehty asumisen laatua käsittelevä KUUMA-laatuasuminen -hanke

 

Lisätietoja Järvenpään kaupungin asumisen palveluista


 

Teemabanneri_vaalea