A

Talvikunnossapito

Järvenpään kaupungin katujen ylläpito on jaettu käytännössä neljään kunnossapitoluokkaan:

  • Luokka I S, Ainolanväylä
  • Luokka I, Pääkadut: bussiliikenteen kadut, kauttakulkuliikenne
  • Luokka II Kokoojakadut
  • Luokka III Asuntokadut

Jalankulku- ja pyöräilyväylien ylläpito on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan:

  • Luokka A Laatukäytävät:kaupungin eri osiin ja asuinalueille vieviä pääväyliä, läpikulkureittejä sekä asemalle ja muihin keskustan tärkeisiin kohteisiin suuntautuvia väyliä.
  • Luokka B Jalkakäytävät ja katujen varsilla olevat jalankulku- ja pyöräilyväylät ja kaupungin kunnossapitovastuuseen kuuluvat jalkakäytävät.
  • Luokka C Erilliset jalankulku- ja pyöräilyväylät,  jotka eivät ole ruuhka-ajan liikenteen kannalta merkittäviä.

Luokan I S ja A palvelutasot ovat korkeimmat ja luokkien III ja C matalimmat.

Ajoradoilla olevien suojateiden osalta noudatetaan sille johtavan tai siitä lähtevän jalankulku- ja pyöräilyväyläväylän luokitusta. Mikäli em. luokat poikkeavat toisistaan, noudatetaan suojatien ylläpidossa niistä korkeamman väylän luokitusta.

Ajoradat

Termi ajorata käsittää tiet, kadut, pihakadut, polut, kujat, raitit, yksityistiet, kaaret, linja-autopysäkit, odotustilat ja muut yleisienalueiden kulkuväylät.

Jalankulku- ja pyöräilyväylät

Termi jalankulku- ja pyöräilyväylät käsittää jalkakäytävät, jalankulku- ja pyöräilyväylät, puistokäytävät sekä erilliset jalankulkualueet kuten linja-autopysäkkien odotustilat, torialueet ja talvihoidettavat pihaväylät.

Lumen aurauksen toimenpideajat kunnossapitoluokittain

I S ja I

Toimenpiteet on aloitettava, kun kuivaa irtolunta on keskimäärin 3 cm. Laatustandardin alituttua neljän tunnin kuluessa, ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 6 ja klo 16). Jatkuvan lumisateen aikana pidetään liikennöitävässä kunnossa.

II

Toimenpiteet on aloitettava, kun kuivaa irtolunta on keskimäärin 5 cm. Laatustandardin alituttua kuuden tunnin kuluessa. Pääsääntöisesti kunnossapitoluokan I jälkeen välittömästi. Lumisateen jatkuessa pitkään, aurataan myös lumisateen aikana laatustandardin alituttua.

III, yksityistiet

Toimenpiteet on aloitettava, kun kuivaa irtolunta on keskimäärin 5 cm. Katujen tulee olla auratut 14 h ja yksityisteiden 24 h kuluessa laatustandardin alituttua. Kinostumat aurataan, kun kinostumat ulottuvat yli kaistaleveyden.

Lumen aurauksen ajoittaminen jalankulku- ja pyöräilyväylillä kunnossapitoluokittain

A

Toimenpiteet on aloitettava, kun kuivaa irtolunta on keskimäärin 2 cm. Maksimilumensyvyys sateen aikana 4 cm. Laatustandardin alituttua 3 tunnin kuluessa, ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 6 ja klo 16). Jatkuvan lumisateen aikana pidettävä liikennöitävässä kunnossa.

B

Toimenpiteet on aloitettava, kun kuivaa irtolunta on keskimäärin 4 cm. Maksimilumensyvyys sateenaikana 6 cm. Laatustandardin alituttua 4 tunnin kuluessa, ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 6 ja klo 16). Kun sade päättyy klo 22:00 jälkeen, aurataan klo 6 mennessä. Jatkuvan lumisateen aikana pidettävä liikennöitävässä kunnossa.

C

Toimenpiteet on aloitettava, kun kuivaa irtolunta on keskimäärin 5 cm. Maksimilumensyvyys sateenaikana 8 cm. Laatustandardin alituttua 4 tunnin kuluessa, ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 6 ja klo 16). Kun sade päättyy klo 20:00 jälkeen, aurataan klo 6 mennessä.

LP-alueet ja muut yleiset alueet

Alueiden tulee olla auratut lumisateen päättymisestä seuraavan aamuun klo 7 mennessä.

Liukkaudentorjunta

Liukkaudentorjunta aloitetaan, kun säätilassa on odotettavissa muutos, joka aiheuttaa liikkumisen turvallisuutta vaarantavan liukkauden lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat mm. sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen (musta jää), liikenteestä ja runsaasta jalankulusta johtuva lumen tamppautuminen, jalkakäytävälle, jalankulku- ja pyöräväylälle tai ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade.

Hiekoitukseen käytetään sepeliä, jonka 
raekoko on 3-6 mm.