A

Svengin yritysalue

140006_svengin yritysalue sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Vähänummentien (mt. 1452) ja Helsinki-Lahti moottoritien (E4) risteysalueen tuntumassa, hyvien logistiikkayhteyksien varrella. Välimatkaa Järvenpään keskustaan on linnuntietä noin 4 km ja Haarajoen juna-asemalle noin 500 metriä.

Alustava suunnittelualue rajautuu pohjoisessa kaupunginrajaan, idässä oikorataan, etelässä Vähänummentien tiealueisiin sekä lännessä Halkiantien pientaloasumisen alueisiin.

Kaavasuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset uuden merkittävän yritysalueen rakentumiselle Pietilän kaupunginosaan, Vähänummentien (mt. 1452) pohjoispuolelle.

Yhteyshenkilöt: Sampo Perttula ja Juho Mattila

Kaavatunnus: 140006


0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan voimaantulosta on kuulutettu 25.4.2018.

Kuulutus


0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Svengin yritysalueen asemakaavan 26.2.2018 § 15.

Kuulutus

Kaavakartta (pdf 1,6 Mt)

Kaavaselostus ja liitteet (pdf 15,2 Mt)


0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavaehdotus on nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 16.10.-14.11.2017 välisen ajan. Mahdolliset muistutukset ja lausunnot pyydetään toimitettavan 14.11.2017 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Kaavakartta (pdf 1,7 Mt)

Kaavaselostus liitteineen (pdf 13,3 Mt)

 

Hulevesiselvitys (pdf)

Meluselvitys Helimäki Oy (pdf 1,7 Mt)

 

Kaavaehdotusvaiheen yleisötilaisuus järjestetään Seutulantalolla (Seutulantie 12) torstaina 2.11.2017 klo 17.30 alkaen. Tervetuloa!

Diaesitys (pdf, 3,6 Mt)


0_VALMISTELUVAIHE

Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 24.5.–6.6.2017 välisen ajan. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimitettavan 6.6.2017 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Kaavaluonnoskartta (pdf; 1,7 Mt)

 

Tiesuunnitelman asemapiirustusluonnos (pdf; 2,3 Mt)

Kuivatusperiaatteet (luonnos) (pdf; 1,1 Mt)

Pituusleikkausten luonnokset (pdf)

Poikkileikkausluonnoksia; Vähänummentie plv 0-205, Vähänummentie plv 225-425, LieksantieItäinen radanvarsitie (pdf)

 

Asemakaavaluonnosta ja muuta luonnosaineistoa esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa Seutulantalolla (Seutulantie 12) torstaina 1.6.2017 klo 17.30 alkaen. Tervetuloa!

Powerpoint-esitys (pdf 2,6 Mt)


0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavatyö on kuulutettu vireille 12.4.2017.

Kuulutus

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville vuorovaikutusta varten. OAS on nähtävänä koko kaavasuunnittelun ajan (Seutulantalon palvelupiste) ja siitä voi antaa palautetta aina kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf; 4,1 Mt)


Kaavoituksen taustamateriaalia:

 

-Järvenpään pienvesiselvitys 2017: raportti (pdf 26 Mt), selvityksen liitekartat (pdf 7,2 Mt)

-Toimenpide ja tilavaraussuunnitelma (Mt 1452 parantaminen Pietilän kohdalla)

raportti (pdf 6,8 Mt)

suunnitelmakartta (pdf 1,2 Mt)

-Rakennettavuusselvitys (Pietilän alue):

raportti (pdf)

rakennettavuuskartat etelä (pdf 733 Kt) ja pohjoinen (670 Kt)

-Keski-Uudenmaan pohjoisten poikittaisyhteyksien vaikutusten arviointi (Uudenmaan liiton julkaisuja E159-2015) (pdf 5,8 Mt)

-Keski-Uudenmaan poikittainen tieyhteys, tekninen selvitys (ELY-Keskus Raportteja 88/2016) (pdf 22.6 Mt)

-Järvenpään viherrakenteen arvot ja hyödyt: loppuraportti 2016 (pdf 11,1 Mt)

-Luontotyyppiselvitys 2015 (pdf 25 Mt)

-Järvenpään hulevesisuunnitelma 2013 (pdf 5,5 Mt)


Päivitetty viimeksi 25.4.2018