A

Strategiat

Järvenpään kaupungin uutta visiota ja strategiaa kehitetään parhaillaan Uusi Kunta -projektissa.

Toistaiseksi voimassa on kuitenkin valtuustossa 11.11.2013 hyväksytty Järvenpään kaupungin kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia 2014–2025.

 

Strategian raportointi Hyvinvointikertomuksessa 

Hyvinvointikertomus pohjautuu Järvenpään kaupungin kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiaan 2014 - 2025 (Hyväksytty 11.11.2013 valtuustossa) "Elinvoimaa ja kulttuuria parhaalla paikalla". Strategian mukaisesti Järvenpään kaupunki turvaa perusedellytyksiä asukkaiden hyvälle elämälle, edistää yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia ja kantaa oman vastuunsa ympäristön hyvinvoinnista yhdessä kumppaneidensa kanssa.

Hyvinvointikertomus kertoo järvenpääläisten terveydestä ja hyvinvoinnista, niihin vaikuttavista tekijöistä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutetuista toimenpiteistä, joilla on vastattu hyvinvoinnin tarpeisiin. Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Hyvinvointikertomus - vuosittainen raportti 2017 (hyväksytty valtuustossa 18.6.2018)

Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 (hyväksytty valtuustossa  28.08.2017)