A

Kaupunkistrategia ohjaa toimintaamme

Kaupungin palvelujen tuottamista kaupunkikonsernissa ohjaa kaupunkistrategia. Se on visio ja tahtotila siitä, mihin suuntaan haluamme toimintaamme kehittää. Kaikessa toiminnassamme kulmakivenä ovat arvomme: Asukaslähtöisyys, Rohkeus, Vastuullisuus, Osallisuus ja avoimuus sekä Tuloksellisuus.

Arvojen viitoittamalla tiellä suuntaamme kohti kuutta tulevaisuuskuvaa, jossa kaikille kaupunkilaisille mahdollistetaan hyvä elämä ja arki muun muassa yhteisöllisyyttä, uuden oppimista, digitalisaatiota ja yrittämistä hyödyntäen.  Järvenpää on tekijöidensä ja kokijoidensa kaupunki!

Kohti tulevaisuuskuvia suuntaamme neljästä eri näkökulmasta (asiakas, talous, oppiminen ja kasvu sekä sisäinen näkökulma) asetettujen strategisten päämäärien kautta.

 Kaupunkistrategia

 

Katso myös strategiakortit (pdf)