A

Urheiluseurojen vuosiavustukset ja urheilijoiden / valmentajien stipendit

Avustukset
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 25 § mukaisesti  hyvinvointilautakunta  päättää  liikuntatoiminta-avustuksien  avustusmäärärahojen jakamisesta  näiden sääntöjen  mukaisesti  harkinnanvaraisesti  vuosittaisen  talousarvion avustusmäärärahojen  puitteissa  ja  talousarvion  avustusohjeiden  mukaisesti. Avustuksia  myönnettäessä  noudatetaan  myös  kaupungin  yleistä  avustuksiin liittyvää  ohjetta  yhdistysten  talousasioiden  tarkastamisesta.  Avustuksissa on painotettu 3  -  18-vuotiaille järjestettyä ohjattua liikuntatoimintaa. Avustus jaetaan perusavustuksena.   

Avustuksia jakaessaan hyvinvointilautakunta käyttää perusteena opetusministeriön ja valtioneuvoston antamia ohjeita. Avustusta  myönnetään  pääsääntöisesti rekisteröidyille  paikallisille  urheiluseuroille  tai  liikuntatoimintaa  harjoittaville yhdistyksille,  jotka  kuuluvat  jäsenenä  johonkin  sellaiseen  valtakunnalliseen liikuntajärjestöön,  jonka  valtioneuvosto  on  liikuntalain  7  §:n  perusteella  ja liikunta-asetuksen  1  §:n  perusteella  hyväksynyt  liikuntalain  nojalla  oikeutetuksi samaan valtion avustusta tai sellaiselle paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka toiminta sääntöjen mukaan on pääasiassa liikuntaa. Opetusministeriö pitää luetteloa  tässä  tarkoitetuista valtakunnallisista  liikuntajärjestöistä. 

Stipendit
Järvenpään  kaupungin  hallintosäännön 25 § mukaisesti hyvinvointilautakunta päättää avustusmäärärahojen jakamisesta. Hyvinvointilautakunta päättää harjoittelu- ja valmennusstipendein palkittavista järvenpääläisistä urheilijoista ja valmentajista näiden sääntöjen mukaisesti harkinnanvaraisesti  talousarvion  avustusmäärärahojen  puitteissa.

Avustusmäärärahoista ei jaeta stipendejä vuonna 2020.