A

Sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa

Sosiaalityöntekijät ovat arvostettu ammattikunta Järvenpään kaupungissa, ja heidän työn sisältöä pyritään edistämään henkilöstöresurssien ja seutuyhteistyön avulla. Sosiaalityössä toimitaan asiakaslähtöisen toimintatavan mukaan.

Henkilöstöresursseihin on satsattu

Järvenpään kaupungin lastensuojelussa henkilöstön määrää on nostettu viimeisten vuosien aikana. Ilmapiiri perhesosiaalityössä on välitön, koska työyhteisö, kollegat ja esimiehet ovat työntekijää lähellä. Avohuollon sosiaalityön tiimissä ja selvitystiimissä on omat tiimivastaavat, jotka tukevat työssä suoriutumista.

Yhteistyötä lähikuntien kanssa

Sosiaalipäivystystä tehdään Keski-Uudenmaan seitsemän kunnan kanssa, missä Järvenpää toimii isäntäkuntana.  Järvenpää on mukana lastensuojelun asiantuntijaryhmässä ja seudullisessa perhehoidossa. Seutuyhteistyöllä tuotetaan laadukkaampaa palvelua ja kyetään paremmin vastaamaan kiireellisiin tilanteisiin.

Perheoikeudelliseen yksikköön on keskitetty tuomioistuimelle osoitetut olosuhdeselvitykset ja mm. ennaltaehkäisevät eropalvelut, jotka tarjoavat ryhmätoimintaa lapsille ja nuorille sekä neuvontaa koko perheelle.

Lapsi- ja perhekohtaisia lastensuojelun palveluita tarjotaan perhesosiaalityön avainalueella. Järvenpäällä on oma lastenkoti ja vastaanottoyksikkö.

Koulutusta ja kehittämistä

Esimies voi harkinnanvaraisesti myöntää tukea 5+5-mallin mukaisesti sosiaalityön opintoja loppuunsaattaville työntekijöille, jolloin heidän opintoja tuetaan kymmenellä palkallisella opintopäivällä. Työntekijöillä on mahdollisuus pitää kertyneet työtunnit vapaapäivinä, ns. saldovapaina.

Järvenpään sosiaaliala kerää tietoa toiminnastaan ja tarjoaa Gradutonnin yhdelle gradun tekijälle. Vuoden 2015–2016 gradu tehdään lastensuojeluun liittyvästä aiheesta. Toimeksianto aiheineen lähetettiin yliopistoille alkusyksystä.

Sijoittumismahdollisuuksia on monia

Sosiaalityöntekijät voivat sijoittua myös aikuissosiaalityön tehtäväkentälle, kouluihin koulukuraattoreiksi, sosiaalipäivystykseen, tekemään perheoikeudellisen yksikön olosuhdeselvityksiä tai arjen osallisuutta tukeviin palveluihin.

Kysy lisää

Lastensuojelunpäällikkö Pirkko Hansen-Haug, puh. 040 315 3445, sähköposti etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi