A

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue tuottaa palveluita, jotka tähtäävät järvenpääläisten terveyden ja elämänhallinnan edistämiseen sekä ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten hyvinvoinnin tukemiseen.

Palvelualuetta johtaa vt. palvelualuejohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä, p. 040 315 2154.

Avainalueet ovat:

 • Terveyden edistäminen, vs. terveyden edistämisen johtaja Petra Hurme,
  p. 040 315 2076
 • Sairauden hoito, johtajalääkäri Jarmo Anttila, p. 040 315 2030
 • Aikuisten sosiaalipalvelut, aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Jari Savola,
  p. 040 315 3449
 • Kotona asumisen tuki, koti- ja eritysasumisen johtaja Johanna Sinkkonen,
  p. 040 315 2084 
 • Erityisasuminen, koti- ja eritysasumisen johtaja Johanna Sinkkonen, p. 040 315 2084