A

Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä Hyvinvointikampuksen -hankkeet etenevät

Sosiaali- ja terveyskeskus

Järvenpään kaupungin omistama Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo rakennutti omistukseensa uutta sosiaali- ja terveyskeskusta Myllytien ja Helsingintien väliseen kortteliin. Uuteen kiinteistöön muuttivat vuoden 2017 alussa Vanhankylänniemen ja Myllytien terveysasemat, aikuissosiaalityön palvelut kaupungintalolta, suun terveydenhuollon palveluyksiköt Mannilantieltä ja Jampasta, päihde- ja mielenterveysyksikkö Myllytie 8:n tiloista sekä työterveyshuollon palvelut Myllytie 13:n tiloista. Uusi sosiaali- ja terveyskeskus on suunniteltu potilas- ja asiakasprosesseja tukevaksi ja näiden vaatimuksiin sopeutuvaksi. Kiinteistön monipuolisen käytön mahdollistaa korkea muuntojoustavuus. Talolla on myös tärkeä tehtävä kaupunkikuvan rikastuttajana.

Tällä sivulla olevien linkkien kautta pääset Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon ja NCC Rakenus Oy:n sivuille, joilta löydät lisätietoa rakennushankkeesta.

Projektin organisointi

Uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi allianssi, jonka muodostavat tilaaja (Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo), käyttäjä (Järvenpään kaupunki), suunnittelija (Valo-suunnitteluryhmä) ja rakentaja (NCC Rakennus Oy). Sosiaali- ja terveyskeskus rakentui allianssin tiiviissä yhteistyössä.

Hyvinvointikampus

Sosiaali- ja terveyskeskuksen kanssa samaan kortteliin suunnitellaan Hyvinvointikampusta. Vanhusväestön määrä kasvaa ja kortteli mahdollistaa erityisesti ikääntyvien järvenpääläisten asumisratkaisujen uusimuotoisen suunnittelun ja rakentamisen.  Koko hyvinvointikampusalueesta halutaan luoda selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus, joka palvelee paitsi korttelin, myös lähialueiden asukkaiden hyvinvointia erilaisine palveluineen sekä muodostaa saumattoman kokonaisuuden uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä Myllytien työ- ja toimintakeskuksen kanssa.

Palveluiden keskittämisellä Hyvinvointikampukselle tavoitellaan asukkaille helpommin tavoitettavia sekä laadultaan parempia palveluja. Palvelukeskittymällä tuetaan erityisesti ikääntyneiden, vammaisten sekä lasten ja lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvointia. Sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä Hyvinvointikampuksen sijoittumisen näet tästä.

• Tutustu suunnittelun- ja rakentamisenaikaiseen toimintaan KOy Järvenpään Terveystalon sivuilla
• Hankkeen tiedotteita julkaistaan myös Terveyspalveluiden Ajankohtaista-palstalla
• Työmaan ajankohtaistiedotteet


Tutustu myös: Hyvinvointikampus-hanke

 Uusi, JUST_29.4.16_Julkisivu helsingintielle