A

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-/potilastiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita/potilaita koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakkaan/potilaan hyvän palvelun ja hoidon toteuttamiseksi asiakas- /potilastiedoista pidetään henkilötietorekisteriä. Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä saa käyttää vain asiakas-/potilassuhteen hoitamiseen ja vain siinä laajuudessa, kun asian hoitaminen ja työtehtävät edellyttävät. Tietojärjestelmien käyttäjien käyttöoikeudet on määritelty työtehtävien hoitamisen vaatimassa laajuudessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaiden/potilaiden yksityisyydensuojaa ja oikeuksia kunnioitetaan. Tietosuojan säilymistä valvotaan säännöllisesti.

 

HUOM! Tietosuojavaatimusten vuoksi asiakas-/potilastietoja ei käsitellä sähköpostilla. Sähköpostitse voi kuitenkin tiedustella neuvoa asian hoitamiseen liittyen.