A

Seittenhaarankatu 8

250016 Seittenhaarankatu 8 sijaintikartta

Asemakaavanmuutos koskee 25. eli Kaakkolan kaupunginosan korttelin 2522 tonttia 8. Kiinteistön omistajat ovat hakeneet kaavamuutosta tontille.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta tontin jakamiseksi. Asemakaavamuutos käsitellään vähäisenä ja muutosalueelle laaditaan erillinen tonttijako.

Yhteyshenkilö:
Kaavasuunnittelija Elina Joutsen

Kaavatunnus: 250016

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavamuutos on kuulutettu voimaan 8.2.2017.

 

0_HYVÄKSYTTY

Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.11.2016 § 65.

Kuulutus

Kaavakartta

Selostus

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavamuutosehdotus on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 14.4.2016 julkisesti nähtäville 27.4.-26.5.2016 väliseksi ajaksi.

Kuulutus

Asemakaavamuutos ehdotus

Asemakaavamuutos selostus

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 2.3.-15.3.2015 välisenä aikana.

Kuulutus

Asemakaavamuutos 

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavamuutos kuulutetaan vireille 19.8.2015.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma