A

Saunakallion omakotitontit

Saunakallion omakotialue sijaitsee alle kahden kilometrin etäisyydellä keskustasta, rautatien länsipuolella. Alueen yleisilme on vehreä ja metsäinen. Vanhimmat rakennukset ovat 1940- ja 1950-luvuilta.

030027_Saunakallio_sijainti

Saunakallion asemakaavan muutos on osa omakotitonttien tiivistämisprojektia. Rakennusoikeutta nostetaan ja uusia rakennuspaikkoja muodostetaan niillä kiinteistöillä, joiden omistajat ovat pyytäneet kaavamuutosta, ja asiasta on tehty puitesopimus. Asemakaavamerkintöjä päivitetään koko suunnittelualueella Siltakadun pohjoispuolella. Asemakaavanmuutos käsitellään vaikutuksiltaan vähäisenä.

JARDno 2020-1554

Kaavatunnus 030027

Yhteyshenkilö: Terttu-Elina Wainio, 0403152353, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

 

0_ALOITUSVAIHE 0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan luonnosaineisto on nähtävillä 23.9. - 9.10.2020.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

Muutostontit

Voimassa oleva asemakaava