A

Kaupunkikuvagallerian säännöt ja rekisteriseloste

Säännöt

1. Verkkopalvelun ylläpitäjä ja käyttötarkoitus

Järvenpään kaupungin verkkosivuja ja siinä olevia kuvagalleria- yms. palveluita ylläpitää Järvenpään kaupunki
Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää, puh. (09) 27 191, viestinta (at) jarvenpaa.fi.

Kuvagallerian tavoitteena on rakentaa iloista kaupunkikuvaa Järvenpäästä ja järvenpääläisistä, ja tukea näin kaupungin markkinointia. Sivustolla on myös sosiaalisen median jakomahdollisuus.

2. Kuvagalleriaan osallistuminen

Kuvagallerian yksittäisiä henkilöitä kuvaavat kuvat ovat pääasiassa kaupungin työntekijöiden kuvaamia ja ne julkaistaan kuvassaolijoiden tai heidän huoltajiensa kirjallisesti antamalla luvalla. Muutamissa kansiossa on myös asukkaiden tai yrittäjien itse 2013–2014 toimineelle erilliselle Kaupunkikuva-kampanjasivustolle lähettämiä kuvia.

Mikä täysi-ikäinen asukas tai yrittäjä haluaa oman kuvansa mukaan kaupunkikuvagalleriaan, kuvan voi lähettää osoitteeseen viestinta (at) jarvenpaa.fi. Lähettäessään kuvan osallistuja hyväksyy sen, että kaupunkikuva-sivuston ylläpitäjä voi lähettää osallistujalle sähköpostitse kyselyn tai informaatiota osallistumiseen liittyen.

3. Kuvien käyttöoikeus

Asettuessaan kuvattavaksi/luovuttaessa kuvansa käyttöön osallistuja luovuttaa Järvenpään kaupungille pysyvästi kuvan käyttöoikeuden, ellei hän erikseen myöhemmin kirjallisesti pyydä kuvaa ja tietojaan poistettavaksi galleriasta. Järvenpään kaupungilla on oikeus käyttää tai olla käyttämättä kuvia, tehdä kohtuullisessa laajuudessa muutoksia käytettävien kuvien ulkoasuun sekä julkaista niitä kaupungin sähköisissä ja painetuissa markkinointikanavissa (esimerkiksi verkkosivut, esitteet) ilman erillistä korvausta.

4. Osallistujien palkitseminen

Osallistujille annetaan kiitoslahjaksi Järvenpää-tuotteita.

5. Muut ehdot

Järvenpään kaupunki pidättää itsellään oikeuden lisätä tai poistaa kuvia kuvagalleriaan. Järvenpään kaupungilla ole velvollisuutta säilyttää kuvia.

Kaupunkikuva -sivusto toimii yleisimmissä Internet-selaimissa. Järvenpään kaupunki ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä Internet-verkkoyhteydessä tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista.

 

Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (533/199) 10§:n mukainen rekisteriseloste kaupunkikuvagalleriasta.

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Järvenpään kaupunki, PL 41, 04401 Järvenpää

2. Rekisteriasiat

viestinta@jarvenpaa.fi

3. Rekisterin nimi:

Järvenpään kaupunkikuvagalleria

4. Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietoja käytetään osallistujien tunnistamiseen ja mahdollisten palkintojen lähettämiseen.

5. Tietojen lähde

Tämän rekisterin tietoja saadaan osallistujien kirjallisista osallistumisilmoituksista.

6. Tietojen oikeellisuus

Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa ja korjata tietonsa tai poistattaa kuvansa ottamalla yhteyttä sähköpostitse viestinta (at) jarvenpaa.fi.

7. Tietosisältö

Osallistujarekisteri sisältää seuraavat osallistujatiedot:

- nimi
- kuvan nimi tai kuvaus
- sähköpostiosoite
- lupa kuvan käyttämisestä kaupunkikuvagalleriassa ja Järvenpään kaupungin muissa markkinointituotteissa

8. Tietojen luovutus:

Osallistujien tietoja tai kuvia ei luovuteta muille osapuolille.

9. Rekisterin suojaus:

Rekisterinpitäjä antaa vain asianomaisille verkkosivujen ylläpitäjille oikeuden kuvien lisäämiseen ja poistamiseen. Kuviin liittyvä kirjallinen tieto säilytetään erillisenä.