A

Rousun alue

Rousun suunnittelualue sijaitsee Terholan ja Satumetsän kaupunginosissa, Lallankadun päässä, jo rakentuneen pientaloasutuksen pohjoispuolella. Alue on osoitettu yleiskaavassa tiivistä pientalorakentamista varten. 

Kaavasuunnittelun alkutavoitteena on ollut tutkia mahdollisuudet tiiviin, pientalovaltaisen asuntoalueen rakentamiseksi Lallankadun päähän sekä todentaa osa Terholan kuntoradan virkistysalueesta asemakaavalla. Alueelle on suunniteltu kahdeksan omakotitonttia ja kolme tonttia yhtiömuotoista pientalorakentamista varten.

Yhteyshenkilö: kaavasuunnittelija Juho Mattila

Kaavatunnus: 190017

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaava on tullut voimaan 25.4.2018.

Kuulutus

 

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Rousun alueen asemakaavan 26.2.2018 § 18.

Kaavakartta (pdf 1,6 Mt)

Kaavaselostus liitteineen (pdf 19,3 Mt)


Rakennettavuusselvitys (pdf 1,9 Mt)