A

Asemakaavan muutosehdotus, Pääradan lisäraide/ Ristinummentie ja Tuomonkatu

210007_Ristinummentie_opaskarttaTuus15000

JARDno-2018-867, Kaavatunnus 210007 

Ristinummentien ja Tuomonkadun asemakaavan muutoksella tarkistetaan Pasila-Riihimäki pääradan lisäraiteen ja rataosuuden liikenteellisen välityskyvyn parantamishankkeen 2. vaiheen ratasuunnittelun edellyttämät rautatiealueen aluemuutokset Ristinummentien alituksen ja Tuomonkadun pään katualueilla, joilla ei ole ratavarausta nykyisessä asemakaavassa. Asemakaavassa on tarkoitus liittää Ristinummentien eritasoristeyksessä ja Tuomonkadun päässä noin 170 m2 katualuetta rautatiealueeseen.

Asemakaavan muutos käsitellään vaikutuksiltaan vähäisenä teknisluonteisena muutoksena, sen hyväksymisestä päättää kaupunkikehityslautakunta.

Yhteyshenkilö: kaavoitusinsinööri Åsa Graeffe.

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan voimaantulosta on kuulutettu 21.11.2018

kuulutus

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt 30.8.2018 § 79 asemakaavan muutoksen koskien 21. Ristinummen kaupunginosan Ristinummentien ja Tuomonkadun katualuetta sekä rautatiealuetta.

kuulutus

kaavakartta

kaavaselostus

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §) kaavoitusjohtajan päätöksellä 4.6.2018 § 5. Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 14. - 29.6.2018.

kuulutus

kaavakartta

kaavaselostus

 

0_ALOITUSVAIHE0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ilmoittaminen ja valmisteluvaiheen kuuleminen kirjeellä (MRA 30 §) 23.5. – 1.6.2018.