A

RAVITSEMUS

Ruokavaliolla  on tärkeä merkitys useiden elintapasairauksien ehkäisyssä.  Valtion ravitsemusneuvottelukunta on koonnut ravitsemussuositukset, jotka antavat suuntaviivat terveyttä edistäviin ruokavalintoihin. Hyvä ravitsemus ehkäisee sairauksia, edistää sairauksista toipumista,  parantaa vireyttä sekä elämänlaatua.

Ravitsemussuositukset ikääntyneille

Ikääntyneet ja ravitsemus

Ikääntyessä proteiinin tarve lisääntyy

Proteiinin tarve päivän aikana

Lautasmalli

Valitse värikkäästi

 

Kuvat lähteestä: (c) VRN