A

Rajaniitynkatu 454

sijaintikartta_rajaniitynkatuAsemakaavan muutoksella mahdollistetaan Poikkitien (tie 145) parantamishankkeen edellyttämät katualuevaraukset Kyrölän kaupunginosassa Rajaniitynkadun liittymäalueilla. Samalla tarkistetaan suunnittelualueen kaavamerkinnät vastaamaan Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksikön määritelmään tullutta lakimuutosta. Lakimuutoksen myötä paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa (tiva-kauppa) sisällytetään suuryksikön määritelmään (KM), mikäli myymäläkoko on yli 2000 k-m².

Yhteyshenkilö: kaavasuunnittelija
Elina Joutsen
Kaavatunnus: 040018

 

0_LAINVOIMAINEN

Kuulutus

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.10.2015 § 63 Rajaniitynkadun asemakaavamuutoksen.

Asemakaavamuutos

Asemakaavaselostus

Kuulutus

 

0_EHDOTUSVAIHE

Ehdotusvaiheen kaavamuutosaineisto on hyväksytty Kauke lautakunnassa 11.12.2014 §93

Kaavamuutos ehdotus asetetaan nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaan  21.1.-19.2.2015 väliseksi ajaksi.

Kuulutus 

Kaavakartta 

Kaavaselostus 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 20.8-3.9.2014.
Voimassa oleva asemakaava.
Kuulutus

ALOITUSVAIHE

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

OAS nähtävänä koko kaavoituksen ajan ja siitä voi antaa palautetta aina ehdotuksen nähtävillä oloon saakka.

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 13.9.2013.