A

Purkamislupa ja -ilmoitus

Purkamislupaa edellytetään haettavaksi rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueilla ja alueilla, jotka ovat rakennuskiellossa asemakaavan laatimista varten sekä lisäksi yleiskaava-alueilla, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Purkamistyötä ei saa aloittaa, ennen kuin sille on myönnetty lupa. Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista.

Järvenpäässä rakentamisen lupia haetaan pääasiassa sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta ympäri vuorokauden. Tarvittavat lomakkeet löydät palvelusta.

Rakennusvalvonta

Käyntiosoite: Seutulantie 12
Postiosoite: PL 41, 04401 Järvenpää
Puhelin: - Vaihde (09) 27 191
Seutulantalon palvelupiste (09) 2719 2880
- Suorat numerot: yhteystiedot
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi Aukioloajat: ma–ke 9–15, to 9–16 ja pe 8–13