A

Puistotien tontti 186-4-403-32 ( Seppälän kiinteistö)

040019 Puistotie Opaskartta nettiin 

Kaavasuunnittelun tavoitteena on tutkia mahdollisuudet Seppälän kiinteistön säilyttämiseen. Yleisten rakennusten korttelialueella sijaitsevan päiväkodin kaavamääräystä päivitetään vastaamaan paremmin nykyistä käyttöä. Samalla tutkitaan mahdollisuuksia muodostaa Stenbackan puiston alueelle asuintontteja.  

Yhteyshenkilö:

 

Kaavatunnus 040019
Dnro: Jarvenpaa 57/2016

 

Valmisteluvaiheen aikana on ilmennyt tarve tutkia alueen kunnallistekniikan järjestelyjä laajemmin. Suunnittelualueen laajuutta tarkennetaan tarpeen mukaan. Kaavatyö ei etene toistaiseksi.

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavamuutos luonnos on nähtävillä 27.4.-10.5.2016 välisen ajan.

Kuulutus

Asemakaavamuutos luonnos

Asemakaavamuutoksen selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on päivitetty.

Poistuva kaava-alue  

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavanmuutos on kuulutettu vireille 30.9.2015.

Kuulutus

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma