A

Puimala

Puimala on työskentelytapa, jossa eri näkökulmat kohtaavat toisensa rakentavassa dialogissa. Se on työpaja, jossa työntekijät, kehittäjät, kunnan johto ja itse kuntalaiset saavat äänensä kuuluville.

Puimala sopii kokemusten, kehittämistyön ja tulosten levittämiseen sekä vertaisoppimisen vahvistamiseen.

Puimalassa on mahdollisuus vaikuttaa näkemyksilläsi päätöksentekoon ja palvelujen laatuun. Palvelujen toteuttajana tai käyttäjänä voit osallistua keskusteluun, kuinka palveluja järjestetään entistä vaikuttavammin, tuottavammin ja kaikkia hyödyttävällä tavalla.

Puimalan järjestäminen alkaa Lasten ja nuorten palvelujen työntekijän kanssa yhdessä suunnittelmalla ja verkostokonsulttien yhteyshenkilöltä tilaamalla.