A

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunko

poikkitie_kaavarunko_kevyt

Poikkitien uuden yritys- ja palvelualueen kehittäminen käynnistettiin kaavarunkosuunnitelman laadinnalla. Suunnittelukohteena oli Järvenpään kaupungin Ristinummen kaupunginosaan kuuluva asemakaavoittamaton alue (noin 45 ha), joka rajautuu pohjoisessa Poikkitiehen (maantie 145), lännessä päärataan, idässä kaupungin rajaan ja etelässä yleiskaavan osoittamiin tuleviin asunto- ja virkistysalueisiin. Tavoitteena oli saada aikaan toiminnallisesti monipuolinen ja ympäristöltään laadukas yritys- ja palvelualue sekä mahdollistaa uusi eteläisten kaupunginosien palvelukeskus ja asuinrakentaminen tulevan Ainolan rautatieaseman tuntumassa.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kaavarunkosuunnitelman asemakaavoitustyön pohjaksi 3.4.2014 § 19.

Suunnitelma-aineisto:

Muu aineisto:


Alueen ensimmäinen asemakaava, Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, on tullut voimaan elokuussa 2016.  Alueen asemakaavoitusta jatketaan. Uusista alueella käynnistyvistä kaavahankkeista tiedotetaan erikseen ja niitä voi ajankohtaisesti seurata asemakaavat-sivulla.

 

Lisätietoja: Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula, puh 040 315 2005, sampo.perttula(at)jarvenpaa.fi