A

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa

Asemakaavan laatiminen koskee 21. eli Ristinummen kaupunginosan pohjoisosassa, eteläisen moottoritieliittymän tuntumassa sijaitsevaa asemakaavoittamatonta aluetta. Kaavasuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset monipuolisen yritys- ja palvelualueen rakentamiselle Poikkitien itäisen osan eteläpuoliselle alueelle. Alueelle on tarkoitus sijoittaa logistiikka- ja jakelukeskustoimintaa, seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikkö/-yksiköitä sekä muuta alueelle soveltuvaa työpaikka-, liike-, toimitila-, varasto- sekä teollisuusrakentamista. Suunnittelualueen koko on noin 36 ha.

Sijainti opaskartassa

Poikkitien eteläpuolelle, pääradan ja moottoritien väliselle alueelle sijoittuvan uuden yritys- ja palvelualueen asemakaavoitus laaditaan vaiheittain.

Yhteyshenkilöt: Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula ja kaavasuunnittelija Juho Mattila

Kaavatunnus: 210008

Dnro: JARVENPAA 33/2016

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaava on kuulutettu voimaan tulevaksi 7.8.2016.

Kuulutus

 

0_HYVÄKSYTTY

Asemakaava on hyväksytty Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.6.2016 § 41.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus liitteineen (43 Mt)

Rakentamistapaohje

Tonttikorkokartta

Tonttikorkokartta (A3 pienennös)

 

 0_EHDOTUSVAIHE

Kaavaehdotus II hyväksytty nähtäville asettamista varten (Kauke ltk. 31.3.2016 § 20). Kaavaehdotus nähtävillä 13.4.-12.5.2016 välisen ajan.

Kuulutus

Kaavaehdotuskartta

Kaavaselostus liitteineen, (47 Mt). Kaavaselostuksen liitteistä löytyy mm. havainnekuvia, rakentamistapaohje ja tonttikorkokartta.

Yleisten alueiden rakennussuunnitelmaehdotukset (nähtävillä 13. - 26.4.2016) löytyvät täältä.

Tonttijakoehdotus

 

Yleisötilaisuuksia:

-Kallio-Kuninkalan Leonora-sali (Ristinummentie 6) ma 18.4.2016 klo 18:00-20:00.

-Seutulantalo (Seutulantie 12) to 21.4.2016 klo 17:30-19:00.

 Seutulantalon diaesitys

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavaluonnos (III) on nähtävillä 9.-23.12.2015 välisen ajan.

Kuulutus

Kaavaluonnoskartta

Kaavaselostus

Alustavia havainnekuvia jakelukeskuksesta (Lidl Suomi Ky)

 

Nähtävilläoloaikana yleisötilaisuus Seutulantalolla (Seutulantie 12) to 17.12.2015 klo 17.30-19.00.

Yleisötilaisuuden diaesitys

 

0_EHDOTUSVAIHE

Kaavaehdotusaineisto on hyväksytty nähtäville asettamista varten Kauke lautakunnassa  11.12.2014 § 94.

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaan  21.1.-19.2.2015 väliseksi ajaksi.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

Tonttikorkokartta

 

0_VALMISTELUVAIHE

Kuulutus

Kaavaluonnos VE 1

Kaavaluonnos VE 2

Yleissuunnitelma

Asiakirjaluettelo
Suunnitelmaselostus
5659-120-1
5659-120-2_PIT_X-KATU
5659-120-3_PIT_Y-KATU
5659-120-4_PIT_X-RAITTI
5659-120-5_PIT_Y-RAITTI
5659-120-65659-130-1_Poikkitie_vht_ys_katuY
5659-130-2_Poikkitie_vht_ys
5659-150-1_poikkileikkaukset

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaava kuulutettu vireille 7.5.2014. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu 10.11.2015.

Vireilletulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (tark. 10.11.2015)

 

Kaavoituksen taustamateriaalia:

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys (2016)

Järvenpään logistiikkakeskuksen täydennetty meluselvitys (2016, Lidl Suomi Ky & Tapio Strandberg Oy)

Järvenpään viherrakenteen arvot ja hyödyt (2016, Suomen ympäristökeskus)

Järvenpään luontotyyppiselvitys (2015)

Järvenpään viherrakenteen arviointi: Poikkitien alueen raportti (SYKE, 2015)

Kaupan mitoitus: Poikkitien ja Tuomalan alueet (2015)

Poikkitien yritys- ja palvelualueen luontoselvitys (2014)

Poikkitien lepakkoselvitys (2014)

Järvenpään hulevesisuunnitelma (2013)

Poikkitien alueen hulevesitarkastelu (2013) 

Poikkitien yritysalue: Maaperä, rakennettavuus- ja perustamistapalausunto 

Järvenpään kaupan verkosto ja kehittämishankkeiden vaikutusten arviointi (2012)

Poikkitien liikenneselvitys 2010

Muistio: Poikkitien alueen lisäselvitystarpeet (2014)

Lausunto: Faunatica Oy Poikkitien kaavarunko 2014

Poikkitien yritys-ja palvelualueen kaavarunkoaineisto

 

Sivua viimeksi muokattu 8.8.2016