A

Perusopetus Järvenpäässä

Peruskoululainen oppii elämässä tarvittavia perustietoja ja -taitoja yhdessä työskennellen ja kasvaen, itsetuntoa tukien. Perusopetuksessa korostetaan lapsen yksilöllisyyttä ja samalla kasvua yhteisöllisyyteen sekä vastuuseen itsestä ja muista. Järvenpääläinen koululainen on tasapainoinen, vastuullinen, osaava, taitava sekä omaa ja muiden kulttuuria arvostava.

ops_kuvat_0416_A