A

Perhesosiaalityö

Perhesosiaalityön vastuualue koostuu perhetyön, lastensuojelun, Auerkulman perhetukikeskuksen sekä Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen palveluista. Lastensuojelun tehtävänä on vahvistaa lapsen ja perheen toimintakykyä avohuollon tukitoimin sekä tarvittaessa järjestää perheen toimintakykyä korjaavia tai korvaavia palveluita. Lastenvalvoja valvoo lasten oikeuksien toteutumista vanhempien erotilanteessa vahvistamalla vanhempien keskinäisiä huolto-, tapaamis- ja elatussopimuksia. Hyvinkään kaupungin ja Kuuma-kuntien yhteisen seudullisen sosiaalipäivystyksen tehtävänä on kiireellisten sosiaalipalveluiden järjestäminen virka-ajan ulkopuolella. Vastuualuetta johtaa perhesosiaalityön johtaja.

perhesosiaalityön johtaja
Minna Kairesalo, puh 040 315 2343

Auerkulman Perhetukikeskus 
perhetukikeskuksen päällikkö Pentti Kurula, puh 040 315 2372

Lastensuojelu
lastensuojelun päällikkö Pirkko Hansen-Haug puh 040 315 3445

Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystys
sosiaalipäivystyksen päällikkö Jenni Weck-Näse puh 040 315 2082

Perhetyön palvelut
perhetyön päällikkö Marja Koivuluoma, 040 315 2548

Perheoikeudelliset palvelut
perheoikeudellisen yksikön päällikkö vs. Sari Nieminen, 040 315 2349