A

Perhepalvelut - Lasten kuntoutus

 Järvenpään kaupungin perhepalvelut-tiimiin kuuluvat:

Yhteystiedot: Postikatu 8, II krs. 04400 Järvenpää (Apteekkitalo).

Lasten kuntoutustiimi kuuluu Perhekeskuspalvelut -yksikköön. Yksikön terveydenhuoltotiimejä ovat Neuvola (äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvola) ja opiskelija- ja kouluterveydenhuolto sekä perhepalveluiden tiimejä perheneuvola, perhekeskus Maahinen, perhesosiaalityön palvelutarpeen arviointi sekä lasten kuntoutus.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Järvenpää perhekeskuspalvelut, hallinto:

  • Perhesosiaalityön johtaja Minna Kairesalo 040-315 2343

    Palvelupäällikkö Juha Särkkä p. 040-315 2130