A

Perhelän kortteli

Suunnittelualueen sijainti

Perhelä-hanke keskustan kehittämisen avainkohteeksi

Perhelän kortteliin suunnitellaan kaupunkikeskus, johon rakennetaan runsaasti uutta liiketilaa, toimistoja ja asuntoja. Samalla pohditaan vanhan Perhelän liikerakennuksen osittaista säilyttämistä. Rakennushanke edellyttää mittavia muutoksia myös Helsingintien katualueella

Yhteyshenkilöt:
Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus: 010089
Dnro: JARVENPAA 950/2016, JARDno-2017-35

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaava on kuulutettu voimaan 12.7.2017.

Kuulutus

 

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 22.5.2017 § 43.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotus on nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 8.2.-9.3.2017. Lausunnot ja mahdolliset muistutukset asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotuksesta on toimitettava 9.3.2017 mennessä.

Kuulutus

Kaavakartta

Tonttijakokartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

Viitesuunnitelma

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan ja tonttijaon muutosluonnos (MRL 62 § ja MRA 30 §) on nähtävillä 2.11.-1.12.2016. Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 9.11.2016 klo 17-19 Perhelän korttelissa, Mannilantie 30. Tervetuloa! 

Kuulutus

Kaavakartta

Viitesuunnitelmat

Kaavaselostus 

 

0_ALOITUSVAIHE

Järvenpään kaupunki on valinnut Lujatalo Oy:n toteuttamaan uutta Perhelän kaupunkikeskusta. Kortteliin on tarkoitus rakentaa liike- ja toimistotilaa kahteen koko korttelin laajuiseen kerrokseen. Korttelin reunoille on tarkoitus rakentaa vaihtelevankorkuisia kerrostaloja. Osa asunnoista sijoittuu 23-kerroksiseen tornitaloon. Autopaikat on tarkoitus sijoittaa maanalaiseen kaksitasoiseen pysäköintilaitokseen.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Havainnekuvat

Voimassa oleva asemakaava

 

Kumppanuushaku 2015

 


Aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset 

Perhelän korttelin aikaisemmissa suunnitelmissa liike- ja palvelutiloja on sijoitettu katutasoon ja toiseen kerrokseen. Liiketilojen yläpuolelle on suunniteltu pysäköintikerroksia. Mannilantien varteen on suunniteltu yksi asuintorni. Keskustan alueelle on tutkittu muitakin modernia kaupunkikuvaa luovia tornitaloja. Helsingintiestä on suunniteltu kaupunkimainen pääkatu, jonka keskelle istutetaan puurivi. Nykyiset valo-ohjatut risteykset on tarkoitus muuttaa kiertoliittymiksi.

Asemakaavan luonnosaineistot ovat olleet nähtävillä 29.2. - 30.3.2012, mutta suunnittelu ei edennyt.

Tiedote 29.2.2012

Valmisteluvaiheen aineistot:

Kunnallistekniikan yleissuunnitelmia:

Osuuskauppa Perhelä, keskustoimipaikka. Rakennushistoriallinen selvitys. ark-byroo 9.5.2012