A

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeita

Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmässä perhe- ja lähisuhdeväkivalta on perheenjäsenten ja lähisuhteessa elävien välistä, useimmiten kotona tapahtuvaa väkivaltaa.
Väkivalta voi olla

  • fyysistä (esim. läpsiminen, lyöminen, tukistaminen, kuristaminen, terä- tai ampuma-aseen käyttö)
  • henkistä (esim. uhkailu, pelottelu, vähättely tai nöyryyttäminen)
  • seksuaalista (esim. raiskaus, pakottaminen tai insesti)

Väkivaltaan voi liittyä taloudellinen hyväksikäyttö, vapauden riistäminen tai kaltoinkohtelu, jolloin hoidosta ja huolenpidosta riippuvainen henkilö jätetään vaille hoitoa.
Perhe- ja lähisuhdeväkivalta jää helposti havaitsematta, koska niin uhrilla kuin tekijälläkin on häpeän, syyllisyyden ja pelon vuoksi korkea kynnys kertoa väkivallasta ja hakea apua. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on sekä oikeus että velvollisuus puuttua väkivaltatilanteisiin. Yhä useammin järjestöt ja muut toimijat ovat toimijoina väkivallan ennaltaehkäisyssä ja tilanteiden selvittelyissä.

Alla olevassa kuvassa on koottuna toimijoita, joihin kuntalainen voi olla yhteydessä jo heti huolen herättyä tai väkivaltatilanteen edetessä.
Klikkaa tästä, jotta kuva aukea lukutilaan.

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintamalli kuntalaiset