A

Palveluntuottajalle

Kotiateriapalvelun järjestämismalli

Sosiaalihuoltolain mukainen kotiateriapalvelu järjestetään Järvenpäässä yksityisten palveluntuottajien toimesta. Kotiateriapalvelun järjestämismallin lähtökohtana on asiakkaan valinnanvapauden ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaavien palvelujen toteutuminen kaupungin turvatessa palvelun laatutasoa ja sosiaalihuollon asiakkaan kannalta olennaisia toimintakäytänteitä. Kaupungilla on palveluihin ohjaava ja palvelujen laatua valvova rooli.

Kotiateriapalvelun palveluntuottajaksi voi hakeutua yritys, joka tuottaa Järvenpään alueella kotiateriapalveluita ja sitoutuu palveluissaan kotiateriapalvelujen laatukäsikirjassa määriteltyihin ehtoihin. Kaupunki hyväksyy palveluntuottajat tarkistettuaan toimintaedellytysten ja laatukäsikirjan ehtojen täyttymisen. Hyväksytyt palveluntuottajat julkaistaan Järvenpään kaupungin internet-sivuilla ja tietoa palveluntuottajista saa myös Järvenpään seniorineuvonnasta.

Palveluntuottajaksi hakeutuminen 

Palveluntuottajaksi ilmoittautuminen on käynnistynyt 15.9.2017 ja ilmoittautumisia otetaan vastaan jatkuvasti. Sujuvan käsittelyn varmistamiseksi palveluntuottajia pyydetään varmistamaan, että hakemus on huolella täytetty ja se sisältää kaikki pyydetyt liitteet. Palveluntuottajan tulee ennen ilmoittautumista tehdä yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2911) mukainen ilmoitus kotiateriapalvelujen tuottamisesta Järvenpään kaupungille, mikäli sitä ei vielä ole tehty tai ilmoitus on tehty jotakin muuta palvelua koskien.

Asiakirjat

Kotiateriapalvelujen laatukäsikirja

Palveluntuottajan ilmoituslomake

Palveluntuottajan hintalomake

Laatukäsikirjamallin prosessi