A

Omaishoidettavien hyvinvoinnin tukeminen

Omaishoidettavan hyvinvoinnin perustana on arjessa tapahtuva toimintakykyä edistävä hoiva ja hoito, jota täydentävät hoidettavan tarvitsemat muut palvelut. Omaishoitajat saavat tarvittaessa hoitotyöhön sisällöllistä ohjausta ja neuvontaa omaishoidon henkilökunnalta. Palvelukokonaisuus on yksilöllinen ja monen toimijan myöntämistä ja järjestämistä palveluista koostuva. Omaishoidon palveluohjaajat auttavat tarvittaessa palvelukokonaisuuden koordinoinnissa. Vammaispalveluasiakkaiden palvelukokonaisuuden koordinointi tapahtuu tarvittavassa laajuudessa yhteistyössä vammaisten palveluohjauksen kanssa.

Kaupungin omaishoidon ryhmätoiminta ja kotiin tarjottava hoitoapu on suunnattu pääsääntöisesti ikääntyneille omaishoidettaville.

 

Omaishoidon ryhmätoiminta

Omaishoidettavien virkistystä, toiminnallisuutta ja sosiaalisia kontakteja tuetaan omaishoitokeskuksessa järjestettävällä ryhmätoiminnalla. Omaishoidon omana ryhmänä toimii ikääntyneille hoidettaville järjestettävä Aamukammari, joka on avoinna tiistaisin klo 9-12. Ryhmään ilmoittaudutaan ennen tuloa p. 040 315 2622 tai p. 040 315 3314. Hoidettavan mukaan voi laittaa tarvittaessa omat eväät. Aamukammari on maksuton.

Ikääntyneiden omaishoidettavien "Kaverit" -ryhmä kokoontuu torstaisin klo 12.30-14.30 omaishoitajien virkistysiltapäiväryhmän aikana. Ryhmään tulee ilmoittautua etukäteen omaishoidon lähihoitajalle: Arja Hännikäinen p. 040 315 3314 TAI Maria Saarinen p. 040 315 2622. Omaishoidon lähihoitajat vastaavat omaishoidettavien ryhmätoiminnasta. Ryhmätoiminnan järjestämiseen osallistuu myös vapaaehtoistoimijoita.

 

Hoidolliset palvelut ikääntyneille omaishoidettaville

Ikääntyneen omaishoidettavan on mahdollista saada kotiin hoito- ja hoivapalveluita.

Omaishoidon perushoitaja voi toteuttaa kotikäynnin yhteydessä yksittäisiä hoitotoimenpiteitä ja ottaa tarvittavia näytteitä. Käynneistä peritään asiakasmaksu, joka on käynnin pituudesta riippuen 12€-36€.

Säännölliseen hoivan ja hoidon tarpeeseen omaishoidettava voi saada kotihoidon palveluita yksilöllisen tarpeen mukaan joko kaupungin kotihoidon tuottamana tai palvelusetelillä yksityisiltä palveluntarjoajilta. Kotihoidon palvelut voivat vaikuttaa omaishoidon hoitopalkkion suuruuteen mikäli omaishoitajan antaman hoidon sitovuus ja vaativuus muuttuu lisääntyneiden palveluiden myötä. Jos tarvitsette kotihoidon palveluita, voitte olla yhteydessä omaishoidon palveluohjaajaanne.