A

Peruskouluikäisten palvelut

kynät

Lapset ja nuoret oppivat elämässä tarvittavia perustietoja ja -taitoja yhdessä työskennellen ja kasvaen, itsetuntoa tukien. Järvenpää tarjoaa monipuolisia palveluita oppimiseen, oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen, hyvinvointiin sekä erilaisia virikkeitä peruskouluikäisten harrastustoimintaan.

Tutustu linkeistä, kun tarvitset lisää tietoa; 

mitä koulun jälkeen?

virikkeitä harrastamiseen

muusta lasten ja nuorten hyvinvointia tukevasta toiminnasta