A

Takaisin ylös A

Aamu- ja iltapäivätoiminta koululaisille
Ahola
/sivu.tmpl?sivu_id=504;sid=504
Aids
Aikataulut
/sivu.tmpl?sivu_id=5064;d=5064
Aikuiskoulutus
/sivu.tmpl?sivu_id=221;sid=221
Ainola
Ajokortti
A-klinikkasäätiö, Järvenpään sosiaalisairaala
Akuutti (ensiapu)
/--Akuutti--/sivu.tmpl?sivu_id=9378
Akuuttiosasto
/sivu.tmpl?sivu_id=6056
Alkoholiongelmat
/sivu.tmpl?sivu_id=358
Ammattiopisto Spesia (ent. Validia Ammattiopisto)
Asemakaavat
/sivu.tmpl?sivu_id=5437
Asiakaspalvelupisteet
Asuminen
/index.tmpl?sivu_id=29
Asumisoikeusasunnot
/sivu.tmpl?sivu_id=53
Asumistuki
Asuntojen terveyshaitat
Ateriapalvelu
Auerkulma, perhetukikeskus
Auraus, katukunnossapito
Avoimet työpaikat

Takaisin ylös B

Bussiliikenne, joukkoliikenne

Takaisin ylös C

Caruna Oy, sähkönsiirto
Cooperin Kulma (lounaskahvila)

Takaisin ylös D

Diabeteksen hoito
/sivu.tmpl?sivu_id=5726

Takaisin ylös E

Edunvalvonta
Ehkäisyneuvonta
eJärvenpää-asiointipalvelut
/--Sähköinen_asiointi--/index.tmpl?sivu_id=9423
Elatusapu, Elatusturva
Elinkeinopalvelut
Elintarvikevalvonta
Elokuvat
/sivu.tmpl?sivu_id=155
Eläinlääkäri
Eläinsuojelu
Eläkeasiat
Energia-avustukset
/sivu.tmpl?sivu_id=687
Ensiapu
/sivu.tmpl?sivu_id=6000
Erityiskoulu
Erityisnuorisotyö
Erityispäivähoito
/sivu.tmpl?sivu_id=5258
Esiopetus
/sivu.tmpl?sivu_id=224
Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
/--Esityslistat,_p%C3%B6yt%C3%A4kirjat_ja_viranhaltijap%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset--/index.tmpl?sivu_id=9596

Takaisin ylös F

Fox Center
Fysioterapia
/sivu.tmpl?sivu_id=355

Takaisin ylös G

Galleria Järnätti
/sivu.tmpl?sivu_id=160

Takaisin ylös H

Haarajoen koulu
Hallintosääntö, lait ja säännöt
Hammashuolto
/sivu.tmpl?sivu_id=350
Harjulan koulu
Hiekoitus, katukunnossapito
Holhoustoimen edunvalvontapalvelut
Huoneilman epäpuhtaudet
Hyvinkään maistraatti
Hätänumero
Puh. 112

Takaisin ylös I

Ikäihmisten palvelut
/index.tmpl?sivu_id=5139
Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Ilmansuojelu
Iltapäivätoiminta koululaisille
Isyysasiat

Takaisin ylös J

Johtoryhmä, Järvenpään kaupungin
Joukkoliikenne
Juholan koulu
Julkiset hankinnat
Junat, joukkoliikenne

http://www.vr.fi/heo/index.html

JUST Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus
Lääkärinkuja 1
04410 Järvenpää
/sivu.tmpl?sivu_id=9174
Järjestyslaki
Järkevä - kestävän kehityksen ohjelma
Järvenpää-lisä
/sivu.tmpl?sivu_id=5250
Järvenpään lukio
Järvenpään Mestariasunnot
Järvenpään Opisto
/index.tmpl?sivu_id=6161

Järvenpään työväenopiston nimi 1.8.2010 alkaen Järvenpään Opisto.

Järvenpään seurakunta
Järvenpään Vesi
Järvenpään Yhteiskoulu
Järvenpää-päivä
Järvenpää-talo
Jätehuolto
Jätehuoltomääräykset
Jätelautakunta Kolmenkierto / jätehuoltomääräykset
Jätevesiasiat
Jätteiden keräyspisteet
Jäähalli
/sivu.tmpl?sivu_id=5556

Takaisin ylös K

Kaavat ja kiinteistöt
/index.tmpl?sivu_id=33
Kaivuluvat
Kalastus
Kansalaisopistot
Kartanon koulu
Kartta
Katkaisuhoito
Katselmukset
Katu- ja liikennevalot
Katukunnossapito
Kaupparekisteri
Kaupungin asiakaspalvelupisteet
Puh. 040 315 2241, 040 315 2342
Kaupunginhallitus
/sivu.tmpl?sivu_id=5281
Kaupunginjohtaja
Kaupungin johtoryhmä
Kaupungin kassa
Kaupungin organisaatio
Kaupungin strategiat
Kaupunginvaltuusto
/sivu.tmpl?sivu_id=5282
Kaupunkikehityslautakunta
Kaupunkipolku
/--Kaupunkipolku--/sivu.tmpl?sivu_id=8580
Kehitysvammaiset
/sivu.tmpl?sivu_id=5155
KELA
Kemikaalivalvonta
Keravan lukio ja aikuislukio
Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto
Keski-Uudenmaan ammattiopisto

Keski-Uudenmaan hätäkeskus

Keski-Uudenmaan kihlakunnan virasto
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymä
Keski-Uudenmaan verotoimisto
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keskuskoulu
Keskusvaalilautakunta
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Kestävä kehitys - Järkevä, Järvenpään kestävän kehityksen ohjelma
Kierrätys
Kihlakunnan virasto, Keski-Uudenmaan
Kiinteistövero
Kinnarin koulu
Kirjaamo
Kaupungintalo, Hallintokatu 2
PL 41, 04401
/sivu.tmpl?sivu_id=96
Kirjasto
Kirkes-kirjastot
Kivipuiston monipalvelukeskus
Koirapuistot
Lepola, Loutti, Jamppa
Koivusaaren koulu
Kokousajat
/sivu.tmpl?sivu_id=5279
Kokous- ja konserttitilat, Järvenpää-talo
Kokous- ja näyttelytilat, kirjasto
Kompostointi
Konserttitilat
/sivu.tmpl?sivu_id=156
Korjausavustukset
/sivu.tmpl?sivu_id=687
Korjaus- ja energia-avustukset
Korkotukilaina
/sivu.tmpl?sivu_id=686
Kotihoidon tuki, lapset
Kotipaikkatodistus
Kotisairaala
/sivu.tmpl?sivu_id=354
Kotisairaanhoito
/sivu.tmpl?sivu_id=5975
Kotiuttamistiimi
/sivu.tmpl?sivu_id=354
Kotona asumisen palvelut
/sivu.tmpl?sivu_id=8460
Kotouttaminen
/index.tmpl?sivu_id=5645
Koulukuraattorit
Koululaisten iltapäivätoiminta
Koulupsykologit
Koulut
Kouluterveydenhuolto
Kouluun ilmoittautuminen
Kulttuuri- ja museopalvelut
Kulttuurikohteita
/sivu.tmpl?sivu_id=158
Kulttuuripalvelut
/index.tmpl?sivu_id=37
Kuluttajaneuvonta

Kulutus-Web, vesimittarilukema
Kunnallistekniikka
Kunnallistekninen suunnittelu
Kunnallisvero
Kunnankinon elokuvat
/sivu.tmpl?sivu_id=155
Kunto- ja voimailusalit
/sivu.tmpl?sivu_id=5164
Kuntoutus
/sivu.tmpl?sivu_id=355
Kuulutukset ja viralliset ilmoitukset
KUUMA
Kuvataidekoulu
Kyrölän koulu
Käräjäoikeus
Kävelykatu Janne

Takaisin ylös L

Laboratorio
/sivu.tmpl?sivu_id=356
Lainhuuto
Lait ja säännöt
Lapsi avioerotilanteessa
Lapsilisä
Laskutus
Laskutusosoite

Järvenpään kaupunki [/ palvelualue / toimintayksikkö]
Ostolaskujen käsittely
PL 321, 28601 PORI


Verkkolaskuosoite: 003701265414
OVT-tunnus: 003701265414
Välittäjä: CGI
Välittäjän tunnus: 003703575029

Lasten kotihoidon tuki
Lasten kuntoutuspalvelut
/sivu.tmpl?sivu_id=5137
Lasten päivähoito, varhaiskasvatus
/index.tmpl?sivu_id=6222
Lasten päiväkodit
/sivu.tmpl?sivu_id=6093
Lastensuojelu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Lautakunnat
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Lehmustokoti
/sivu.tmpl?sivu_id=8475
Leikkipuistot
Leirintäalue, Vanhankylän Kartano
Lemmenlaakso
Liikenne
Liikennesuunnittelu
Liikennevalot
Liikunta
/index.tmpl?sivu_id=39
Liikuntapalvelut
/index.tmpl?sivu_id=39
Linja-autoasema
Linja-autoliikenne, joukkoliikenne
Liputuspäivät
Lounaskahvila Cooperin Kulma
/sivu.tmpl?sivu_id=6089
Lukio
Luonnonsuojelu
Luottamushenkilöt
/yhteystiedot/index.tmpl?sivu_id=6197
Lupapiste.fi (rakentamisen ja yleisten alueiden luvat sekä poikkeusluvat)
Lääkkeiden ongelmakäyttö
/sivu.tmpl?sivu_id=358
Lääkäreiden vastaanotto
/sivu.tmpl?sivu_id=357
Löytöeläimet

Takaisin ylös M

Maahanmuuttajien palvelut
/index.tmpl?sivu_id=5645
Maankaatopaikka
Maaperänsuojelu
Maastamuuttoilmoitus
Maistraatti
Mankalan koulu
Matkahuolto
Matkailukohteita Järvenpäässä ja Tuusulanjärven ympäristössä
Matkailuneuvonta
Järvenpää-talo, Hallintokatu 4 (Kesällä 2015 Janne-kontti kävelykatu Jannella)
04400 Järvenpää
Puh. 040 315 2718
Matonpesupaikka
Melu
Meluilmoitus
Mestariasunnot
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
/sivu.tmpl?sivu_id=358
Musiikkiopisto
Muuttoilmoitus
Myllytien toimintakeskus
/index.tmpl?sivu_id=5751
Myrkytystietokeskus

Takaisin ylös N

Neuvolat
Niemennokan kiinteistö
Gsm Varauspyynnöt ja kyselyt ensisijaisesti spostitse:erkki.leppanen@luovatpalvelut.fi (puh. 050 4334 346)
Nimenmuutokset
Nuohous
Nuorisokeskus
Nuorisotalot
Nuorisotyö
Nuorisovaltuusto

Takaisin ylös O

Ohjattu liikunta
/sivu.tmpl?sivu_id=175
Oikeusapu
Oinaskadun koulu
Omaishoidon tuki
/sivu.tmpl?sivu_id=5790
Onnistumisenpaikka.fi – Yritys- ja teollisuustontit
Opaskartta
Opintotuki
Opiskeluterveydenhuolto
Osallistuminen
Osayleiskaavat

Takaisin ylös P

Pajalan koulu
Palaute Järvenpään kaupungille
Palloilukentät
/sivu.tmpl?sivu_id=5163
Palolaitos
Palvelupisteet
Pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Puh. 112
Perheneuvola
Perhepäivähoito
/sivu.tmpl?sivu_id=5256
Perhetyö
Peruskoulut
Pihlavistokoti
/sivu.tmpl?sivu_id=8476
Pohjavesien suojelu
Poliisi
Posti
Puhelinvaihde
Puh. (09) 27 191

Avoinna ma–to 8–16, pe 8–15

Puheterapia, aikuiset
Puheterapia, lapset ja nuoret
Pyöräilykartta
/sivu.tmpl?sivu_id=6283
Päihdepalvelut
/sivu.tmpl?sivu_id=358
Päivähoito
/index.tmpl?sivu_id=6222
Päiväkodit
/sivu.tmpl?sivu_id=6093
Päätöksenteko
/sivu.tmpl?sivu_id=5279

Takaisin ylös R

Rakennusluvat
Rakennusvalvonta
Rautatieasema
Rautatieliikenne
Ravitsemispalvelut, ruokailu laitoksissa, ruokapalvelut
Resina rekrytointi ja sijaisvälitys
Rokotusneuvonta
/sivu.tmpl?sivu_id=5721
Ruokamyrkytystapaukset
Röntgen
/sivu.tmpl?sivu_id=5702

Takaisin ylös S

Saastunut maa
Sairaala
/sivu.tmpl?sivu_id=368
Sairaanhoitajien vastaanotto
/sivu.tmpl?sivu_id=5716
Sairaankuljetus
Puh. 112, yleinen hätänumero
Salmonella
Saunakallion koulu
Seurakunta

Seurakuntaopisto
Seuratalo
/sivu.tmpl?sivu_id=5783
Seutulantalon palvelupiste (kaupungin asiakaspalvelupiste ja kassapalvelut)
Sibelius 150 -juhlavuosi Järvenpäässä
Sirkuskentän vuokraus
Siviilivihkiminen
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Sivukartta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaalipalvelut
/index.tmpl?sivu_id=5129
Sosiaalipalvelutoimisto
/sivu.tmpl?sivu_id=6133
Sosku-hanke
Sotilasavustus
Suun terveydenhuolto
/sivu.tmpl?sivu_id=350
Suviranta
Sykettä ja Sinfoniaa ry
Syyttäjäosasto
Sähköinen asiointi
/--Sähköinen_asiointi--/index.tmpl?sivu_id=9423
Sähköiset lomakkeet
Sähkönsiirto, Caruna Oy
Sähkösopimus
Sähköturvallisuus
Säteilyvalvonta

Takaisin ylös T

Taidemuseo
Taidepalkinto
/sivu.tmpl?sivu_id=496
Taksi
Talous- ja velkaneuvonta
Talous ja verotus
Talousveden laatu
Talvikunnossapito
Tammistokoti
/sivu.tmpl?sivu_id=8474
Tanssiopisto
Tapahtumat
Tarjouspyynnöt
/sivu.tmpl?sivu_id=5286
Tarkastuslautakunta
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Tartuntatautineuvonta
/sivu.tmpl?sivu_id=5721
Tekninen lautakunta
/sivu.tmpl?sivu_id=5283
Tenniskentät
/sivu.tmpl?sivu_id=5555
Terveyskeskus, aluevastaanotot
/sivu.tmpl?sivu_id=5716
Terveyskeskusmaksut
Terveyspalvelut
/index.tmpl?sivu_id=292
Terveystarkastaja
Tietoa Järvenpäästä, Järvenpää-info
Toimeentulotuki
/sivu.tmpl?sivu_id=5825

Toimeentulotuki


Tontit ja toimitilat
/sivu.tmpl?sivu_id=5045
Tori ja katumyynti
Tuettu työtoiminta
Tuho- ja haittaeläimet
Tuusulanjärvi
Tuusulan käräjäoikeus
Työ- ja päivätoiminta
Työ- ja toimintakeskus
/index.tmpl?sivu_id=5751
Työllisyyspalvelut
Työllisyysyksikkö
/sivu.tmpl?sivu_id=88
Työpaikat Järvenpään kaupungilla
Työsali
Työterveyshuolto
/sivu.tmpl?sivu_id=367
Työvoimatoimisto, Järvenpää

Takaisin ylös U

Uimahalli
/sivu.tmpl?sivu_id=5559
Uimarannat
Uimavesien laatu
Ulkoilualueet, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Ulkoilualue, Vanhankylänniemi
/sivu.tmpl?sivu_id=5165
Ulkokentät
/sivu.tmpl?sivu_id=5163
Ulosotto
Urheiluseurat
/palveluhakemisto/index.tmpl?sivu_id=1184

Takaisin ylös V

Vaahterakoti
/sivu.tmpl?sivu_id=9299
Valtionrautatiet
Valtuusto
/sivu.tmpl?sivu_id=5282
Vammaisneuvosto
/sivu.tmpl?sivu_id=6062
Vammaispalvelut
/sivu.tmpl?sivu_id=5155
Vammaisten- ja vajaakuntoisten päivätoiminta
/sivu.tmpl?sivu_id=5736
Vanhainkoti
/sivu.tmpl?sivu_id=5141
Vanhankylänniemen kartano
Vanhusten asumispalvelut
/sivu.tmpl?sivu_id=5141
Vapaa-aika ja harrastaminen
Vapaa-aika- ja osaamiskeskus
/sivu.tmpl?sivu_id=645
Varhaiskasvatus
/index.tmpl?sivu_id=6222
Vedenjakelun vikailmoitukset
Veden laatu
Velka- ja talousneuvonta
Venepaikat
Verotoimisto
Vesiensuojelu
Vesihuolto
Vesilaitoksen yhteystiedot
Vesilaitos
Vesilaskutus
Vesimaksut
Veteraanit
/sivu.tmpl?sivu_id=5811
Viheralueet ja puistot
Vihkiminen
Vihtakadun koulu
Viljelypalstat
Villa Kokkonen
Vuokra-asunnot
/sivu.tmpl?sivu_id=65
Vuokrattavat nuorisotilat
Väestönsuojelu
Väestörekisterikeskus

Takaisin ylös W

Wärttinä
/sivu.tmpl?sivu_id=5523

Takaisin ylös Y

Yhdistyksiä ja seuroja
Yhteystiedot, Järvenpään kaupungin (Fonectan järjestelmässä)
Yleinen edunvalvoja
Yleinen hätänumero
Puh. 112
Yleinen oikeusaputoimisto
Yleiskaava
/sivu.tmpl?sivu_id=115
Ympäristöasiat
Ympäristövalvonta ja eläinlääkintähuolto
Yrittäminen
Yritys- ja teollisuustontit – Onnistumisenpaikka.fi

Takaisin ylös Ä

Äitiysavustus
Äitiysneuvola
Äitiysraha

Takaisin ylös Ö

Öljyvahinkojen ehkäisy ja torjunta