A

Pajalantien kauppa ja Iltapuisto

Suunnittelualue sijaitsee Pajalantien pohjoispuolella, Valovirrankadun ja Pohjoisväylän välissä.

Pajalantien ja Valovirrankadun kulmaan suunnitellaan tonttia uutta päivittäistavarakauppaa varten. Asemakaavassa tuohon paikkaan on varattu pysäköintialue, jota ei ole toteutettu.
Kaavatyön yhteydessä selvitetään Loutinojan yläjuoksun hulevesien viivytystarvetta ja määritellään viivytysratkaisut Iltapuiston alueella. Iltapuiston metsikkö on tarkoitus säilyttää.

Yhteyshenkilöt:
Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus 070059

JARDno-2019-798

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan laatiminen on tullut vireille 27.3.2019.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä vuorovaikutusta varten kaavasuunnittelun ajan. Siitä voi antaa palautetta kaavaehdotuksen nähtävilläoloon saakka.