A

Pajalantie 19, tontti 7-712-8

Suunnittelualue sijaitsee Pajalantien ja Kaskitien kulmassa.
Nykyisen liikerakennuksen tilalle suunnitellaan uutta modernia päivittäistavarakauppaa. Kuva ©Blom 2018.

Nykyinen liikerakennustontti suunnitellaan keskustamaiseen kerrostaloasumiseen ja modernin päivittäistavarakaupan käyttöön. Pajalantien ja Wärtsilänkadun risteysjärjestelyjä muutetaan, kun kaupan liikenne tulee kulkemaan Kaskitieltä. Rakentaminen tulee tapahtumaan vaiheittain, jolloin kaupan toiminta pysyy katkeamattomana rakennustöiden ajan. Asemakaavan muutos laaditaan konsulttikaavana yhteistyössä Järvenpään kaupungin kaavoituksen kanssa.

Yhteyshenkilöt:
Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus 070058

JARDno-2018-4307

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan laatiminen on tullut vireille 21.3.2019.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä vuorovaikutusta varten kaavasuunnittelun ajan. Siitä voi antaa palautetta kaavaehdotuksen nähtävilläoloon saakka.