A

Pajalantie 19, osa korttelista 712

Suunnittelualue sijaitsee Pajalantien ja Kaskitien kulmassa.
Näkymä Pajalantien ja Kaskitien kulmasta.

Nykyinen liikerakennustontti Pajalantien ja Kaskitien kulmassa suunnitellaan keskustamaiseen kerrostaloasumiseen ja modernin päivittäistavarakaupan käyttöön. Pajalantien ja Wärtsilänkadun risteysjärjestelyjä muutetaan, kun kaupan liikenne tulee kulkemaan Kaskitieltä. Rakentaminen tulee tapahtumaan vaiheittain, jolloin kaupan toiminta pysyy katkeamattomana rakennustöiden ajan. Asemakaavan muutos laaditaan konsulttikaavana yhteistyössä Järvenpään kaupungin kaavoituksen kanssa.

Yhteyshenkilöt:
Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus 070058

JARDno-2018-4307

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavamuutoksen luonnosaineisto on nähtävillä 28.8. - 10.9.2019.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

Voimassa oleva asemakaava

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan laatiminen on tullut vireille 20.3.2019.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä vuorovaikutusta varten kaavasuunnittelun ajan. Siitä voi antaa palautetta kaavaehdotuksen nähtävilläoloon saakka.