A

Päihteet ja riippuvuudet

http://a-kiltojenliitto.fi/

A-kilta kokoontuu Järvenpäässä Wärttinän tiloissa Wärtsilänkatu 14, 04410 Järvenpää  tiistaisin ja torstaisin kello 18.00-21.00.

Päihdelinkki
Päihdelinkki on internetpalvelu päihteistä ja riippuvuuksista. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille ja heidän läheisilleen sekä kaikille päihdetiedosta kiinnostuneille.

Nimettömät alkoholistit
AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteiset ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. 

Stumppi.fi
Apua tupakoinnin lopettamiseen. 

Irti huumeista ry
Irti Huumeista ry on vuodesta 1984 toiminut poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen ehkäisevää ja korjaavaa yksilö- sekä perhekeskeistä päihdetyötä tekevä kansalais- ja vapaaehtoisjärjestö.

Nimettömät narkomaanit
NA on hyötyä tavoittelematon miesten ja naisten toveriseura niille, joille huumeista on muodostunut ensisijainen ongelma. Olemme toipuvia addikteja ja kokoonnumme säännöllisesti auttaaksemme toisiamme pysymään puhtaana. 

Tukikohta ry
Tukikohta ry on päihdealan järjestö, joka tukee ja kohtaa päihteitä käyttäviä, kuntoutujia ja läheisiä pääkaupunkiseudulla.

Peluuri.fi
Peluuri on valtakunnallinen ja maksuton palvelukokonaisuus pelaajille, heidän läheisilleen sekä työssään pelihaittoja kohtaaville. Peluuri auttaa netissä ja puhelimitse.

Pelipoikki
Peli poikki on Peluurin netissä toimiva oma-apuopas peliongelman hoitoon. 

Miessakit ry
Miessakit ry. on kansalais- ja asiantuntijaorganisaatio joka tukee miehiä psyykkisessä ja sosiaalisessa kasvussa.